Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tharaldsteen As
Juridisk navn:  Tharaldsteen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62487747
Eggan 34 Eggan 34 Fax:
2560 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Hedmark Alvdal
Org.nr: 929637690
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/11/1979
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
1445.13%
Resultat  
  
-177.42%
Egenkapital  
  
-28.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.280.000 277.000 274.000 261.000 265.000
Resultat: -72.000 93.000 61.000 -134.000 -24.000
Egenkapital: 143.000 200.000 130.000 87.000 190.000
Regnskap for  Tharaldsteen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.280.000 277.000 274.000 261.000 265.000
Driftskostnader -4.316.000 -145.000 -175.000 -341.000 -229.000
Driftsresultat -37.000 132.000 99.000 -80.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -36.000 -39.000 -38.000 -56.000 -62.000
Finans -36.000 -39.000 -38.000 -54.000 -60.000
Resultat før skatt -72.000 93.000 61.000 -134.000 -24.000
Skattekostnad 15.000 -23.000 -17.000 31.000 7.000
Årsresultat -57.000 70.000 44.000 -103.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 946.000 967.000 1.039.000 1.105.000 1.122.000
Sum omløpsmidler 315.000 103.000 98.000 141.000 137.000
Sum eiendeler 1.261.000 1.070.000 1.137.000 1.246.000 1.259.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 100.000 30.000 -13.000 90.000
Sum egenkapital 143.000 200.000 130.000 87.000 190.000
Sum langsiktig gjeld 699.000 825.000 947.000 1.066.000 1.046.000
Sum kortsiktig gjeld 419.000 45.000 60.000 93.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 1.261.000 1.070.000 1.137.000 1.246.000 1.259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.048.000 0 0 0 0
Andre inntekter 232.000 277.000 274.000 261.000 265.000
Driftsinntekter 4.280.000 277.000 274.000 261.000 265.000
Varekostnad -2.829.000 0 0 0 0
Lønninger -1.237.000 0 -39.000 -89.000 -73.000
Avskrivning -51.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -97.000 -88.000 -204.000 -108.000
Driftskostnader -4.316.000 -145.000 -175.000 -341.000 -229.000
Driftsresultat -37.000 132.000 99.000 -80.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -36.000 -39.000 -38.000 -56.000 -62.000
Finans -36.000 -39.000 -38.000 -54.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -57.000 70.000 44.000 -103.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 21.000 44.000 61.000 30.000
Fast eiendom 898.000 947.000 995.000 1.044.000 1.092.000
Maskiner anlegg 12.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 910.000 947.000 995.000 1.044.000 1.092.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 946.000 967.000 1.039.000 1.105.000 1.122.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 215.000 73.000 69.000 89.000 42.000
Andre fordringer 65.000 14.000 10.000 10.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 17.000 19.000 43.000 87.000
Sum omløpsmidler 315.000 103.000 98.000 141.000 137.000
Sum eiendeler 1.261.000 1.070.000 1.137.000 1.246.000 1.259.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 100.000 30.000 -13.000 90.000
Sum egenkapital 143.000 200.000 130.000 87.000 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 699.000 825.000 947.000 1.066.000 1.046.000
Leverandørgjeld 11.000 7.000 1.000 16.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 187.000 0 0 9.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.000 38.000 59.000 68.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 419.000 45.000 60.000 93.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 1.261.000 1.070.000 1.137.000 1.246.000 1.259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -104.000 58.000 38.000 48.000 114.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.3 1.6 1.5 6.0
Likviditetsgrad 2 0.8 2.3 1.6 1.6 6.0
Soliditet 11.3 18.7 11.4 7.0 15.1
Resultatgrad -0.9 47.7 36.1 -30.7 13.2
Rentedekningsgrad 3.4 2.6 -1.4 0.6
Gjeldsgrad 7.8 4.3 7.7 13.3 5.6
Total kapitalrentabilitet -2.9 12.3 8.7 -6.3 2.9
Signatur
29.11.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex