Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thermo Service As
Juridisk navn:  Thermo Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 915505198
Aksjekapital: 14.104.430 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/26/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.71%
Resultat  
  
-267.12%
Egenkapital  
  
122.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.984.000 8.808.000 20.467.000 1.689.000
Resultat: -1.606.000 961.000 3.447.000 -269.000
Egenkapital: 16.687.000 7.505.000 6.173.000 3.477.000
Regnskap for  Thermo Service As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.984.000 8.808.000 20.467.000 1.689.000
Driftskostnader -7.504.000 -6.823.000 -15.918.000 -1.714.000
Driftsresultat -520.000 1.985.000 4.549.000 -26.000
Finansinntekter 17.000 12.000 24.000 1.000
Finanskostnader -1.102.000 -1.036.000 -1.126.000 -243.000
Finans -1.085.000 -1.024.000 -1.102.000 -242.000
Resultat før skatt -1.606.000 961.000 3.447.000 -269.000
Skattekostnad 367.000 371.000 -751.000 67.000
Årsresultat -1.238.000 1.332.000 2.696.000 -201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.871.000 30.060.000 33.561.000 19.222.000
Sum omløpsmidler 16.517.000 12.718.000 12.575.000 948.000
Sum eiendeler 49.388.000 42.778.000 46.136.000 20.170.000
Sum opptjent egenkapital 2.582.000 3.821.000 2.489.000 -207.000
Sum egenkapital 16.687.000 7.505.000 6.173.000 3.477.000
Sum langsiktig gjeld 17.587.000 32.636.000 31.822.000 15.658.000
Sum kortsiktig gjeld 15.115.000 2.637.000 8.142.000 1.034.000
Sum gjeld og egenkapital 49.388.000 42.778.000 46.137.000 20.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 270.000
Andre inntekter 6.984.000 8.808.000 20.467.000 1.419.000
Driftsinntekter 6.984.000 8.808.000 20.467.000 1.689.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -165.000 0 0 0
Avskrivning -5.800.000 -6.079.000 -4.957.000 -1.224.000
Nedskrivning 0 -676.000 0 0
Andre driftskostnader -1.539.000 -68.000 -10.961.000 -490.000
Driftskostnader -7.504.000 -6.823.000 -15.918.000 -1.714.000
Driftsresultat -520.000 1.985.000 4.549.000 -26.000
Finansinntekter 17.000 12.000 24.000 1.000
Finanskostnader -1.102.000 -1.036.000 -1.126.000 -243.000
Finans -1.085.000 -1.024.000 -1.102.000 -242.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.238.000 1.332.000 2.696.000 -201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 0 0 67.000
Fast eiendom 9.793.000 0 0 0
Maskiner anlegg 17.006.000 23.111.000 25.234.000 11.262.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 32.818.000 30.060.000 33.561.000 19.155.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.871.000 30.060.000 33.561.000 19.222.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.200.000 88.000 2.813.000 161.000
Andre fordringer 79.000 2.767.000 108.000 391.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.238.000 9.864.000 9.654.000 396.000
Sum omløpsmidler 16.517.000 12.718.000 12.575.000 948.000
Sum eiendeler 49.388.000 42.778.000 46.136.000 20.170.000
Sum opptjent egenkapital 2.582.000 3.821.000 2.489.000 -207.000
Sum egenkapital 16.687.000 7.505.000 6.173.000 3.477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 313.000 684.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.587.000 32.636.000 31.822.000 15.658.000
Leverandørgjeld 11.892.000 2.522.000 1.069.000 1.034.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 678.000 0 299.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.544.000 114.000 6.774.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.115.000 2.637.000 8.142.000 1.034.000
Sum gjeld og egenkapital 49.388.000 42.778.000 46.137.000 20.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.402.000 10.081.000 4.433.000 -86.000
Likviditetsgrad 1 1.1 4.8 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 4.8 1.5 1.0
Soliditet 33.8 17.5 13.4 17.2
Resultatgrad -7.4 22.5 22.2 -1.5
Rentedekningsgrad -0.5 1.9 4 -0.1
Gjeldsgrad 2 4.7 6.5 4.8
Total kapitalrentabilitet - 4.7 9.9 -0.1
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex