Thomas Industrier AS
Juridisk navn:  Thomas Industrier AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92234444
Rådyrveien 1 Rådyrveien 1 Fax: 23114810
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 987638931
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-20%
Egenkapital  
  
-2.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -5.000 1.000 -11.000 0
Egenkapital: 253.000 260.000 265.000 264.000 695.000
Regnskap for  Thomas Industrier AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 0 -13.000 -10.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 0 -13.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 2.000 10.000
Resultat før skatt -6.000 -5.000 1.000 -11.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -5.000 1.000 -11.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 420.000 2.287.000
Sum eiendeler 325.000 325.000 325.000 744.000 2.611.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 160.000 165.000 164.000 595.000
Sum egenkapital 253.000 260.000 265.000 264.000 695.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 65.000 60.000 480.000 1.916.000
Sum gjeld og egenkapital 324.000 325.000 325.000 744.000 2.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 0 -13.000 -10.000
Driftskostnader -6.000 -5.000 0 -13.000 -10.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 0 -13.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 2.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -420.000 -1.870.000
Årsresultat -6.000 -5.000 1.000 -11.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000
Sum varige driftsmidler 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Sum anleggsmidler 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.869.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 420.000 418.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 420.000 2.287.000
Sum eiendeler 325.000 325.000 325.000 744.000 2.611.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 160.000 165.000 164.000 595.000
Sum egenkapital 253.000 260.000 265.000 264.000 695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -420.000 -1.870.000
Annen kortsiktig gjeld 71.000 65.000 60.000 60.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 65.000 60.000 480.000 1.916.000
Sum gjeld og egenkapital 324.000 325.000 325.000 744.000 2.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -64.000 -59.000 -60.000 371.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.9 1.2
Soliditet 78.1 8 81.5 35.5 26.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 1.8 2.8
Total kapitalrentabilitet -1.9 -1.5 0.3 -1.5 0.0
Signatur
12.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex