Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thorstensen Consulting
Juridisk navn:  Thorstensen Consulting
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67158851
Prost Holsviks Vei 11 Prost Holsviks Vei 11 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 887826552
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/8/2005 1
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.59%
Resultat  
  
2.66%
Egenkapital  
  
-24.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.039.000 1.162.000 858.000 625.000 412.000
Resultat: 694.000 676.000 614.000 472.000 277.000
Egenkapital: 397.000 525.000 342.000 181.000 135.000
Regnskap for  Thorstensen Consulting
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.039.000 1.162.000 858.000 625.000 412.000
Driftskostnader -345.000 -486.000 -245.000 -154.000 -135.000
Driftsresultat 694.000 676.000 614.000 472.000 277.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 694.000 676.000 614.000 472.000 277.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 694.000 676.000 614.000 472.000 277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 122.000 152.000 0 0
Sum omløpsmidler 579.000 601.000 444.000 344.000 224.000
Sum eiendeler 676.000 723.000 596.000 344.000 224.000
Sum opptjent egenkapital 397.000 525.000 342.000 181.000 135.000
Sum egenkapital 397.000 525.000 342.000 181.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 279.000 198.000 254.000 162.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 676.000 723.000 596.000 343.000 224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.032.000 1.148.000 852.000 600.000 377.000
Andre inntekter 7.000 14.000 7.000 25.000 36.000
Driftsinntekter 1.039.000 1.162.000 858.000 625.000 412.000
Varekostnad 0 -1.000 -14.000 -17.000 -14.000
Lønninger -80.000 -292.000 -38.000 0 0
Avskrivning -24.000 -30.000 -38.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -163.000 -155.000 -137.000 -121.000
Driftskostnader -345.000 -486.000 -245.000 -154.000 -135.000
Driftsresultat 694.000 676.000 614.000 472.000 277.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 694.000 676.000 614.000 472.000 277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 97.000 122.000 152.000 0 0
Sum varige driftsmidler 97.000 122.000 152.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 97.000 122.000 152.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 546.000 572.000 432.000 330.000 214.000
Andre fordringer 21.000 21.000 9.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 7.000 3.000 8.000 4.000
Sum omløpsmidler 579.000 601.000 444.000 344.000 224.000
Sum eiendeler 676.000 723.000 596.000 344.000 224.000
Sum opptjent egenkapital 397.000 525.000 342.000 181.000 135.000
Sum egenkapital 397.000 525.000 342.000 181.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 25.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 -91.000 52.000 26.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 269.000 264.000 202.000 137.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 279.000 198.000 254.000 162.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 676.000 723.000 596.000 343.000 224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 300.000 403.000 190.000 182.000 135.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3 1.7 2.1 2.5
Likviditetsgrad 2 2.1 3 1.7 2.1 2.6
Soliditet 58.7 72.6 57.4 52.8 60.3
Resultatgrad 66.8 58.2 71.6 75.5 67.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.7 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 102.7 93.5 1 137.6 123.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex