Three Invest As
Juridisk navn:  Three Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Rune Kolbeinsvik c/o Rune Kolbeinsvik Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 913334116
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 2/26/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Korsvold Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
132.33%
Egenkapital  
  
28.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 592.000 -1.831.000 843.000 41.000 14.000
Egenkapital: 2.669.000 2.077.000 3.908.000 4.115.000 4.086.000
Regnskap for  Three Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.000 -31.000 -22.000 -39.000 0
Driftsresultat -26.000 -31.000 -22.000 -39.000 0
Finansinntekter 762.000 11.000 1.116.000 80.000 15.000
Finanskostnader -144.000 -1.810.000 -251.000 0 0
Finans 618.000 -1.799.000 865.000 80.000 15.000
Resultat før skatt 592.000 -1.831.000 843.000 41.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 -12.000 -4.000
Årsresultat 592.000 -1.831.000 843.000 29.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.221.000 2.456.000 4.095.000 4.095.000 4.095.000
Sum omløpsmidler 448.000 621.000 813.000 1.032.000 1.015.000
Sum eiendeler 3.669.000 3.077.000 4.908.000 5.127.000 5.110.000
Sum opptjent egenkapital -1.239.000 -1.831.000 0 40.000 11.000
Sum egenkapital 2.669.000 2.077.000 3.908.000 4.115.000 4.086.000
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.020.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 12.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 3.669.000 3.077.000 4.908.000 5.127.000 5.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -31.000 -22.000 -39.000 0
Driftskostnader -26.000 -31.000 -22.000 -39.000 0
Driftsresultat -26.000 -31.000 -22.000 -39.000 0
Finansinntekter 762.000 11.000 1.116.000 80.000 15.000
Finanskostnader -144.000 -1.810.000 -251.000 0 0
Finans 618.000 -1.799.000 865.000 80.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.050.000 0 0
Årsresultat 592.000 -1.831.000 843.000 29.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.221.000 2.456.000 4.095.000 4.095.000 4.095.000
Sum anleggsmidler 3.221.000 2.456.000 4.095.000 4.095.000 4.095.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 8.000 14.000 15.000
Sum investeringer 1.000 145.000 755.000 1.000.000 1.000.000
Kasse, bank 447.000 476.000 50.000 17.000 0
Sum omløpsmidler 448.000 621.000 813.000 1.032.000 1.015.000
Sum eiendeler 3.669.000 3.077.000 4.908.000 5.127.000 5.110.000
Sum opptjent egenkapital -1.239.000 -1.831.000 0 40.000 11.000
Sum egenkapital 2.669.000 2.077.000 3.908.000 4.115.000 4.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.020.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 12.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.050.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 12.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 3.669.000 3.077.000 4.908.000 5.127.000 5.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 448.000 621.000 813.000 1.020.000 1.011.000
Likviditetsgrad 1 86.0 253.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 86.1 253.8
Soliditet 72.7 67.5 79.6 80.3 80.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.1 -0.6 22.3 0.8 0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex