Thw Holdings AS
Juridisk navn:  Thw Holdings AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48211159
Kipleskaret 38 Kipleskaret 38 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 994576062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.76%
Resultat  
  
671.53%
Egenkapital  
  
141.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.422.000 4.465.000 3.365.000 3.918.000 3.142.000
Resultat: 783.000 -137.000 107.000 690.000 79.000
Egenkapital: 169.000 -407.000 883.000 889.000 893.000
Regnskap for  Thw Holdings AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.422.000 4.465.000 3.365.000 3.918.000 3.142.000
Driftskostnader -3.690.000 -3.456.000 -3.498.000 -2.975.000 -3.686.000
Driftsresultat -1.268.000 1.009.000 -134.000 943.000 -544.000
Finansinntekter 2.287.000 502.000 2.009.000 51.000 955.000
Finanskostnader -236.000 -1.649.000 -1.767.000 -305.000 -331.000
Finans 2.051.000 -1.147.000 242.000 -254.000 624.000
Resultat før skatt 783.000 -137.000 107.000 690.000 79.000
Skattekostnad -84.000 -239.000 -113.000 -175.000 -34.000
Årsresultat 699.000 -376.000 -6.000 516.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.937.000 8.937.000 11.272.000 12.836.000 9.735.000
Sum omløpsmidler 3.366.000 1.605.000 2.226.000 1.546.000 1.817.000
Sum eiendeler 12.303.000 10.542.000 13.498.000 14.382.000 11.552.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 -507.000 751.000 757.000 760.000
Sum egenkapital 169.000 -407.000 883.000 889.000 893.000
Sum langsiktig gjeld 3.907.000 4.793.000 6.842.000 6.200.000 6.629.000
Sum kortsiktig gjeld 8.228.000 6.157.000 5.773.000 7.293.000 4.031.000
Sum gjeld og egenkapital 12.304.000 10.543.000 13.499.000 14.383.000 11.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.161.000 4.465.000 3.365.000 3.918.000 3.142.000
Andre inntekter 261.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.422.000 4.465.000 3.365.000 3.918.000 3.142.000
Varekostnad -108.000 47.000 -5.000 -82.000 -275.000
Lønninger -3.026.000 -2.802.000 -2.810.000 -2.140.000 -2.793.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -556.000 -701.000 -683.000 -753.000 -618.000
Driftskostnader -3.690.000 -3.456.000 -3.498.000 -2.975.000 -3.686.000
Driftsresultat -1.268.000 1.009.000 -134.000 943.000 -544.000
Finansinntekter 2.287.000 502.000 2.009.000 51.000 955.000
Finanskostnader -236.000 -1.649.000 -1.767.000 -305.000 -331.000
Finans 2.051.000 -1.147.000 242.000 -254.000 624.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 699.000 -376.000 -6.000 516.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.937.000 8.937.000 11.272.000 12.836.000 9.735.000
Sum anleggsmidler 8.937.000 8.937.000 11.272.000 12.836.000 9.735.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 61.000 76.000 0 0
Andre fordringer 3.191.000 1.387.000 2.069.000 1.443.000 1.177.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 156.000 82.000 103.000 640.000
Sum omløpsmidler 3.366.000 1.605.000 2.226.000 1.546.000 1.817.000
Sum eiendeler 12.303.000 10.542.000 13.498.000 14.382.000 11.552.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 -507.000 751.000 757.000 760.000
Sum egenkapital 169.000 -407.000 883.000 889.000 893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.010.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.907.000 4.793.000 6.842.000 6.200.000 6.629.000
Leverandørgjeld 104.000 56.000 153.000 99.000 101.000
Betalbar skatt 49.000 0 110.000 2.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 337.000 226.000 149.000 709.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.906.000 5.764.000 5.284.000 7.043.000 3.219.000
Sum kortsiktig gjeld 8.228.000 6.157.000 5.773.000 7.293.000 4.031.000
Sum gjeld og egenkapital 12.304.000 10.543.000 13.499.000 14.383.000 11.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.862.000 -4.552.000 -3.547.000 -5.747.000 -2.214.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5
Soliditet 1.4 -3.9 6.5 6.2 7.7
Resultatgrad -52.4 22.6 24.1 -17.3
Rentedekningsgrad -5.4 0.6 -0.1 3.1 1.2
Gjeldsgrad 71.8 -26.9 14.3 15.2 11.9
Total kapitalrentabilitet 8.3 14.3 13.9 6.9 3.6
Signatur
05.10.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex