Tidemand Holding As
Juridisk navn:  Tidemand Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90568618
Dyrefaret 14 Dyrefaret 14 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 996519902
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Tinn AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
52.19%
Egenkapital  
  
32.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 487.000 320.000 329.000 114.000 -5.000
Egenkapital: 1.970.000 1.483.000 1.162.000 984.000 834.000
Regnskap for  Tidemand Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -90.000 -80.000 -75.000 -76.000 -13.000
Driftsresultat -90.000 -80.000 -75.000 -76.000 -13.000
Finansinntekter 604.000 402.000 412.000 217.000 8.000
Finanskostnader -27.000 -2.000 -7.000 -27.000 0
Finans 577.000 400.000 405.000 190.000 8.000
Resultat før skatt 487.000 320.000 329.000 114.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 487.000 320.000 329.000 114.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.325.000 1.325.000 925.000 925.000 984.000
Sum omløpsmidler 646.000 219.000 299.000 120.000 27.000
Sum eiendeler 1.971.000 1.544.000 1.224.000 1.045.000 1.011.000
Sum opptjent egenkapital 1.675.000 1.188.000 868.000 689.000 540.000
Sum egenkapital 1.970.000 1.483.000 1.162.000 984.000 834.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 61.000 61.000 61.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 36.000
Sum gjeld og egenkapital 1.970.000 1.543.000 1.223.000 1.044.000 1.011.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -80.000 -75.000 -76.000 -13.000
Driftskostnader -90.000 -80.000 -75.000 -76.000 -13.000
Driftsresultat -90.000 -80.000 -75.000 -76.000 -13.000
Finansinntekter 604.000 402.000 412.000 217.000 8.000
Finanskostnader -27.000 -2.000 -7.000 -27.000 0
Finans 577.000 400.000 405.000 190.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 487.000 320.000 329.000 114.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.325.000 1.325.000 925.000 925.000 984.000
Sum anleggsmidler 1.325.000 1.325.000 925.000 925.000 984.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 26.000 66.000 53.000 88.000 0
Kasse, bank 620.000 153.000 246.000 32.000 27.000
Sum omløpsmidler 646.000 219.000 299.000 120.000 27.000
Sum eiendeler 1.971.000 1.544.000 1.224.000 1.045.000 1.011.000
Sum opptjent egenkapital 1.675.000 1.188.000 868.000 689.000 540.000
Sum egenkapital 1.970.000 1.483.000 1.162.000 984.000 834.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 61.000 61.000 61.000 141.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 36.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 36.000
Sum gjeld og egenkapital 1.970.000 1.543.000 1.223.000 1.044.000 1.011.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 646.000 219.000 299.000 120.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.8
Soliditet 99.9 9 9 94.2 82.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.3 -10.7 -2.8
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 26.1 20.9 27.6 13.5 -0.5
Signatur
22.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex