Tieto Norway AS
Juridisk navn:  Tieto Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21706000
Postboks 684 Skøyen Karenslyst Allé 53 Fax: 22076200
0214 Oslo 279 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 821530792
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 616
Etableringsdato: 12/11/1979
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tietoenator as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.86%
Resultat  
  
-38.27%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.719.169.000 1.624.041.000 1.285.062.000 1.186.375.000 1.162.905.000
Resultat: 97.915.000 158.622.000 94.524.000 38.108.000 73.918.000
Egenkapital: 114.503.000 114.502.000 154.561.000 154.962.000 154.962.000
Regnskap for  Tieto Norway AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.719.169.000 1.624.041.000 1.285.062.000 1.186.375.000 1.162.905.000
Driftskostnader -1.642.862.000 -1.541.107.000 -1.203.660.000 -1.164.102.000 -1.098.592.000
Driftsresultat 76.307.000 82.934.000 81.402.000 22.273.000 64.313.000
Finansinntekter 34.705.000 113.234.000 45.169.000 30.958.000 25.385.000
Finanskostnader -13.097.000 -37.546.000 -32.047.000 -15.123.000 -15.780.000
Finans 21.608.000 75.688.000 13.122.000 15.835.000 9.605.000
Resultat før skatt 97.915.000 158.622.000 94.524.000 38.108.000 73.918.000
Skattekostnad -19.333.000 -19.754.000 -26.487.000 -10.360.000 -22.018.000
Årsresultat 78.582.000 138.868.000 68.037.000 27.748.000 51.900.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.824.000 134.365.000 24.239.000 39.398.000 44.170.000
Sum omløpsmidler 418.177.000 753.551.000 559.643.000 525.727.000 558.914.000
Sum eiendeler 524.001.000 887.916.000 583.882.000 565.125.000 603.084.000
Sum opptjent egenkapital 0 102.573.000 153.561.000 0 153.962.000
Sum egenkapital 114.503.000 114.502.000 154.561.000 154.962.000 154.962.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 497.000 497.000 497.000
Sum kortsiktig gjeld 409.498.000 773.413.000 428.825.000 409.666.000 447.625.000
Sum gjeld og egenkapital 524.001.000 887.915.000 583.883.000 565.125.000 603.084.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.613.217.000 1.545.003.000 1.246.302.000 1.185.028.000 1.155.670.000
Andre inntekter 105.952.000 79.038.000 38.760.000 1.347.000 7.235.000
Driftsinntekter 1.719.169.000 1.624.041.000 1.285.062.000 1.186.375.000 1.162.905.000
Varekostnad -568.036.000 -499.348.000 -530.468.000 -471.050.000 -476.136.000
Lønninger -674.950.000 -646.668.000 -442.729.000 -447.221.000 -419.574.000
Avskrivning -23.190.000 -6.892.000 -4.642.000 -5.024.000 -4.114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -376.686.000 -388.199.000 -225.821.000 -240.807.000 -198.768.000
Driftskostnader -1.642.862.000 -1.541.107.000 -1.203.660.000 -1.164.102.000 -1.098.592.000
Driftsresultat 76.307.000 82.934.000 81.402.000 22.273.000 64.313.000
Finansinntekter 34.705.000 113.234.000 45.169.000 30.958.000 25.385.000
Finanskostnader -13.097.000 -37.546.000 -32.047.000 -15.123.000 -15.780.000
Finans 21.608.000 75.688.000 13.122.000 15.835.000 9.605.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -78.582.000 -138.868.000 -68.037.000 -27.748.000 -10.401.000
Årsresultat 78.582.000 138.868.000 68.037.000 27.748.000 51.900.000
Balanse detaljer          
Goodwill 16.528.000 22.037.000 200.000 1.001.000 1.802.000
Sum Immatrielle midler 73.155.000 100.909.000 17.717.000 29.057.000 33.725.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.669.000 32.054.000 6.522.000 10.341.000 10.445.000
Sum varige driftsmidler 32.669.000 32.054.000 6.522.000 10.341.000 10.445.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.402.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.824.000 134.365.000 24.239.000 39.398.000 44.170.000
Varebeholdning 64.568.000 55.905.000 0 0 0
Kundefordringer 215.752.000 204.120.000 209.938.000 251.287.000 217.209.000
Andre fordringer 137.139.000 492.667.000 349.503.000 274.440.000 341.705.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 718.000 859.000 202.000 0 0
Sum omløpsmidler 418.177.000 753.551.000 559.643.000 525.727.000 558.914.000
Sum eiendeler 524.001.000 887.916.000 583.882.000 565.125.000 603.084.000
Sum opptjent egenkapital 0 102.573.000 153.561.000 0 153.962.000
Sum egenkapital 114.503.000 114.502.000 154.561.000 154.962.000 154.962.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 497.000 497.000 497.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 428.036.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 497.000 497.000 497.000
Leverandørgjeld 73.956.000 107.466.000 113.193.000 124.712.000 147.739.000
Betalbar skatt 0 0 16.312.000 5.700.000 18.277.000
Skyldig offentlige avgifter 68.016.000 57.922.000 44.810.000 41.357.000 38.348.000
Utbytte -78.582.000 -138.868.000 -68.037.000 -27.748.000 -10.401.000
Annen kortsiktig gjeld 188.944.000 179.989.000 158.725.000 199.748.000 232.860.000
Sum kortsiktig gjeld 409.498.000 773.413.000 428.825.000 409.666.000 447.625.000
Sum gjeld og egenkapital 524.001.000 887.915.000 583.883.000 565.125.000 603.084.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.679.000 -19.862.000 130.818.000 116.061.000 111.289.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.4 1.3 1.3
Soliditet 21.9 12.9 26.5 27.4 25.7
Resultatgrad 4.4 5.1 6.3 1.9 5.5
Rentedekningsgrad 5.8 2.2 3.9 3.5 5.7
Gjeldsgrad 3.6 6.8 2.8 2.6 2.9
Total kapitalrentabilitet 21.2 22.1 21.7 9.4 14.9
Signatur
16.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2019
PROKURA I FELLESSKAP
LINDBEKK ÅSE MARIE
PROKURA I FELLESSKAP
ØYASÆTER JON ALVAR
PROKURA I FELLESSKAP
JOHANSEN TROND
PROKURA I FELLESSKAP
JUSNES THOR
PROKURA I FELLESSKAP
JOHNSEN LIE TORD
PROKURA I FELLESSKAP
NORDÅS THOMAS
PROKURA I FELLESSKAP
FYGLE STIAN
PROKURA I FELLESSKAP
ENGELSCHIØN STEEN SVERDRUP PE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex