Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tilbygg & Renovering As
Juridisk navn:  Tilbygg & Renovering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77846700
Langnesveien 481 Langnesveien 481 Fax:
9309 Finnsnes 9309 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 916744382
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/4/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: H.D. Eidissen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.56%
Resultat  
  
5.49%
Egenkapital  
  
-358.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.426.000 3.093.000 823.000
Resultat: -172.000 -182.000 47.000
Egenkapital: -298.000 -65.000 65.000
Regnskap for  Tilbygg & Renovering As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.426.000 3.093.000 823.000
Driftskostnader -2.569.000 -3.264.000 -776.000
Driftsresultat -143.000 -171.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -12.000 0
Finans -29.000 -12.000 0
Resultat før skatt -172.000 -182.000 47.000
Skattekostnad -4.000 53.000 -12.000
Årsresultat -176.000 -130.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 218.000 79.000
Sum omløpsmidler 334.000 377.000 223.000
Sum eiendeler 545.000 595.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 -95.000 35.000
Sum egenkapital -298.000 -65.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 163.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 679.000 660.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 544.000 595.000 302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.426.000 3.093.000 823.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.426.000 3.093.000 823.000
Varekostnad -892.000 -1.808.000 -561.000
Lønninger -977.000 -851.000 -73.000
Avskrivning -41.000 -28.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -659.000 -577.000 -126.000
Driftskostnader -2.569.000 -3.264.000 -776.000
Driftsresultat -143.000 -171.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -12.000 0
Finans -29.000 -12.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -176.000 -130.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 41.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 17.000 0
Driftsløsøre 123.000 160.000 79.000
Sum varige driftsmidler 136.000 177.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 211.000 218.000 79.000
Varebeholdning 115.000 74.000 0
Kundefordringer 186.000 252.000 0
Andre fordringer 23.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.000 36.000 223.000
Sum omløpsmidler 334.000 377.000 223.000
Sum eiendeler 545.000 595.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 -95.000 35.000
Sum egenkapital -298.000 -65.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 163.000 0 1.000
Leverandørgjeld 424.000 448.000 141.000
Betalbar skatt 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 114.000 82.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 98.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 679.000 660.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 544.000 595.000 302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -345.000 -283.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.9
Soliditet -54.8 -10.9 21.5
Resultatgrad -5.9 -5.5 5.6
Rentedekningsgrad -4.9 -14.3
Gjeldsgrad -2.8 -10.2 3.6
Total kapitalrentabilitet -26.3 -28.7 15.2
Signatur
15.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex