Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tilhengerservice Norge
Juridisk navn:  Tilhengerservice Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70194550
Bjørkavåggjerdet 3 A Bjørkavåggjerdet 3 A Fax: 70191068
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 996859142
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/24/2011
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
231.17%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011
Omsetning: 255.000 77.000
Resultat: 0 -69.000
Egenkapital: -90.000 -50.000
Regnskap for  Tilhengerservice Norge
Resultat 2012 2011
Driftsinntekter 255.000 77.000
Driftskostnader -248.000 -143.000
Driftsresultat 6.000 -65.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 -4.000
Finans -6.000 -4.000
Resultat før skatt 0 -69.000
Skattekostnad 0 19.000
Årsresultat 0 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -21.000 124.000
Sum omløpsmidler 69.000 65.000
Sum eiendeler 48.000 189.000
Sum opptjent egenkapital -89.000 -49.000
Sum egenkapital -90.000 -50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 139.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 219.000 77.000
Andre inntekter 36.000 0
Driftsinntekter 255.000 77.000
Varekostnad -33.000 -71.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -47.000 -8.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -168.000 -64.000
Driftskostnader -248.000 -143.000
Driftsresultat 6.000 -65.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 -4.000
Finans -6.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler -21.000 19.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 104.000
Sum varige driftsmidler 0 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler -21.000 124.000
Varebeholdning 0 5.000
Kundefordringer 68.000 1.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.000 59.000
Sum omløpsmidler 69.000 65.000
Sum eiendeler 48.000 189.000
Sum opptjent egenkapital -89.000 -49.000
Sum egenkapital -90.000 -50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 139.000 243.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 139.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -174.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3
Soliditet -183.7 -26.5
Resultatgrad 2.4 -84.4
Rentedekningsgrad 1.0 -16.3
Gjeldsgrad -1.5 -4.8
Total kapitalrentabilitet 12.2 -34.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex