Tiller Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Tiller Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2887 Terminalen 7 Fax:
7432 Trondheim 7080 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 998613868
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/3/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Regnskapshuset Borg As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.47%
Resultat  
  
275.75%
Egenkapital  
  
98.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 162.961.000 122.093.000 138.311.000 0 0
Resultat: 46.326.000 12.329.000 20.561.000 -233.000 -237.000
Egenkapital: 72.691.000 36.561.000 15.241.000 -385.000 -308.000
Regnskap for  Tiller Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 162.961.000 122.093.000 138.311.000 0 0
Driftskostnader -114.131.000 -108.010.000 -114.350.000 -234.000 -69.000
Driftsresultat 48.829.000 14.083.000 23.961.000 -234.000 -69.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -2.504.000 -1.755.000 -3.400.000 0 -170.000
Finans -2.502.000 -1.754.000 -3.399.000 2.000 -167.000
Resultat før skatt 46.326.000 12.329.000 20.561.000 -233.000 -237.000
Skattekostnad -10.196.000 -6.278.000 -4.935.000 156.000 0
Årsresultat 36.130.000 6.050.000 15.626.000 -77.000 -237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 156.000 0
Sum omløpsmidler 92.735.000 54.398.000 76.688.000 77.171.000 4.644.000
Sum eiendeler 92.735.000 54.398.000 76.688.000 77.327.000 4.644.000
Sum opptjent egenkapital 72.591.000 36.461.000 15.141.000 -485.000 -408.000
Sum egenkapital 72.691.000 36.561.000 15.241.000 -385.000 -308.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.655.000 5.353.000 5.353.000 4.859.000
Sum kortsiktig gjeld 20.044.000 16.182.000 56.094.000 72.359.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 92.735.000 54.398.000 76.688.000 77.327.000 4.644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 162.961.000 122.093.000 138.311.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 162.961.000 122.093.000 138.311.000 0 0
Varekostnad -113.709.000 -107.881.000 -114.278.000 0 -45.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -422.000 -129.000 -72.000 -234.000 -24.000
Driftskostnader -114.131.000 -108.010.000 -114.350.000 -234.000 -69.000
Driftsresultat 48.829.000 14.083.000 23.961.000 -234.000 -69.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -2.504.000 -1.755.000 -3.400.000 0 -170.000
Finans -2.502.000 -1.754.000 -3.399.000 2.000 -167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.130.000 6.050.000 15.626.000 -77.000 -237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 156.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 156.000 0
Varebeholdning 87.238.000 43.143.000 76.098.000 76.624.000 7.689.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 370.000 370.000 377.000 485.000 485.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.127.000 10.885.000 213.000 62.000 0
Sum omløpsmidler 92.735.000 54.398.000 76.688.000 77.171.000 4.644.000
Sum eiendeler 92.735.000 54.398.000 76.688.000 77.327.000 4.644.000
Sum opptjent egenkapital 72.591.000 36.461.000 15.141.000 -485.000 -408.000
Sum egenkapital 72.691.000 36.561.000 15.241.000 -385.000 -308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.655.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 51.290.000 71.831.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.655.000 5.353.000 5.353.000 4.859.000
Leverandørgjeld 8.168.000 11.534.000 0 528.000 68.000
Betalbar skatt 11.850.000 4.624.000 4.779.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 25.000 25.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.044.000 16.182.000 56.094.000 72.359.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 92.735.000 54.398.000 76.688.000 77.327.000 4.644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.691.000 38.216.000 20.594.000 4.812.000 4.551.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.4 1 1 49.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 0 0 -32.7
Soliditet 78.4 67.2 19.9 -0.5 -6.6
Resultatgrad 3 11.5 17.3
Rentedekningsgrad 19.5 8 7 -0.4
Gjeldsgrad 0.3 0.5 4 -201.8 -16.1
Total kapitalrentabilitet 52.7 25.9 31.2 -0.3 -1.4
Signatur
01.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex