Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tin Tin Loi DA
Juridisk navn:  Tin Tin Loi DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55935055
C/O Gundersen Torvhusvegen 10 Bjørndalsstølen 2 Fax:
5355 Knarrevik 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991996869
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/24/2007
Foretakstype: DA
Revisor: Ultima Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.58%
Resultat  
  
102.64%
Egenkapital  
  
-6.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.725.000 6.833.000 7.153.000 7.336.000 6.812.000
Resultat: 13.000 -492.000 470.000 -229.000 697.000
Egenkapital: 957.000 1.021.000 1.530.000 1.177.000 1.438.000
Regnskap for  Tin Tin Loi DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.725.000 6.833.000 7.153.000 7.336.000 6.812.000
Driftskostnader -6.711.000 -7.327.000 -6.685.000 -7.566.000 -6.116.000
Driftsresultat 13.000 -493.000 469.000 -230.000 696.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 13.000 -492.000 470.000 -229.000 697.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 -492.000 470.000 -229.000 697.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 155.000 179.000 204.000 255.000
Sum omløpsmidler 1.052.000 1.099.000 1.587.000 1.215.000 1.379.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.254.000 1.766.000 1.419.000 1.634.000
Sum opptjent egenkapital 957.000 1.021.000 1.530.000 1.177.000 1.438.000
Sum egenkapital 957.000 1.021.000 1.530.000 1.177.000 1.438.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000 233.000 236.000 242.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 1.198.000 1.254.000 1.766.000 1.419.000 1.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.725.000 6.833.000 7.153.000 7.336.000 6.812.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.725.000 6.833.000 7.153.000 7.336.000 6.812.000
Varekostnad -1.263.000 -1.411.000 -1.543.000 -1.777.000 -1.624.000
Lønninger -4.901.000 -5.377.000 -4.474.000 -5.120.000 -3.921.000
Avskrivning -36.000 -54.000 -48.000 -51.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -511.000 -485.000 -620.000 -618.000 -504.000
Driftskostnader -6.711.000 -7.327.000 -6.685.000 -7.566.000 -6.116.000
Driftsresultat 13.000 -493.000 469.000 -230.000 696.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 -492.000 470.000 -229.000 697.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 92.000 86.000 87.000 109.000
Driftsløsøre 145.000 63.000 93.000 117.000 146.000
Sum varige driftsmidler 145.000 155.000 179.000 204.000 255.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 145.000 155.000 179.000 204.000 255.000
Varebeholdning 126.000 82.000 52.000 84.000 112.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 92.000 120.000 59.000 48.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 834.000 897.000 1.477.000 1.083.000 1.218.000
Sum omløpsmidler 1.052.000 1.099.000 1.587.000 1.215.000 1.379.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.254.000 1.766.000 1.419.000 1.634.000
Sum opptjent egenkapital 957.000 1.021.000 1.530.000 1.177.000 1.438.000
Sum egenkapital 957.000 1.021.000 1.530.000 1.177.000 1.438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 49.000 25.000 44.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 136.000 145.000 144.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 47.000 66.000 53.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 233.000 236.000 242.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 1.198.000 1.254.000 1.766.000 1.419.000 1.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 811.000 866.000 1.351.000 973.000 1.183.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4.7 6.7 5.0 7.0
Likviditetsgrad 2 3.8 4.4 6.5 4.7 6.5
Soliditet 79.9 81.4 86.6 82.9 88.0
Resultatgrad 0.2 -7.2 6.6 -3.1 10.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.1 -39.2 26.6 -16.1 42.7
Signatur
18.05.2009
SIGNATUR I FELLESSKAP:
CHEE MENG LAI
CARMEN YUK MUI TANG GUNDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex