Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tind Klinikkutstyr As
Juridisk navn:  Tind Klinikkutstyr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91726436
Løfallstrand 72 Løfallstrand 72 Fax:
5474 Løfallstrand 5474 Løfallstrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 916329628
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/25/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reinheim Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.18%
Resultat  
  
-2.08%
Egenkapital  
  
59.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 402.000 510.000
Resultat: 47.000 48.000
Egenkapital: 97.000 61.000
Regnskap for  Tind Klinikkutstyr As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 402.000 510.000
Driftskostnader -355.000 -462.000
Driftsresultat 47.000 47.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 47.000 48.000
Skattekostnad -11.000 -10.000
Årsresultat 36.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 133.000 116.000
Sum eiendeler 133.000 116.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 37.000
Sum egenkapital 97.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 402.000 510.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 402.000 510.000
Varekostnad -342.000 -389.000
Lønninger 0 -67.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -6.000
Driftskostnader -355.000 -462.000
Driftsresultat 47.000 47.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 36.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 10.000 10.000
Kundefordringer 0 1.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 122.000 105.000
Sum omløpsmidler 133.000 116.000
Sum eiendeler 133.000 116.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 37.000
Sum egenkapital 97.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0
Betalbar skatt 11.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 38.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 62.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2
Likviditetsgrad 2 3.5 2
Soliditet 73.5 5
Resultatgrad 11.7 9.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 35.6 40.9
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
MÆLAND CHRISTIAN MAURANGSNES
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex