Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tinden Invest AS
Juridisk navn:  Tinden Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jegeråsen 18 Jegeråsen 18 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 984001576
Aksjekapital: 281.250 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/27/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.51%
Resultat  
  
-141.35%
Egenkapital  
  
-10.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 99.000 639.000 43.000 522.000 656.000
Resultat: -784.000 1.896.000 -464.000 -2.000 140.000
Egenkapital: 6.761.000 7.546.000 5.750.000 6.214.000 6.220.000
Regnskap for  Tinden Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 99.000 639.000 43.000 522.000 656.000
Driftskostnader -829.000 -635.000 -566.000 -628.000 -613.000
Driftsresultat -729.000 4.000 -524.000 -106.000 43.000
Finansinntekter 90.000 2.762.000 60.000 104.000 106.000
Finanskostnader -145.000 -870.000 0 0 -8.000
Finans -55.000 1.892.000 60.000 104.000 98.000
Resultat før skatt -784.000 1.896.000 -464.000 -2.000 140.000
Skattekostnad 0 0 0 -4.000 -43.000
Årsresultat -784.000 1.896.000 -464.000 -6.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 1.126.000 1.996.000 1.987.000 1.975.000
Sum omløpsmidler 6.776.000 6.653.000 3.842.000 4.336.000 4.442.000
Sum eiendeler 6.913.000 7.779.000 5.838.000 6.323.000 6.417.000
Sum opptjent egenkapital 4.850.000 5.634.000 3.839.000 4.303.000 4.309.000
Sum egenkapital 6.761.000 7.546.000 5.750.000 6.214.000 6.220.000
Sum langsiktig gjeld 0 40.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 194.000 88.000 109.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 6.913.000 7.779.000 5.838.000 6.323.000 6.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 639.000 25.000 522.000 656.000
Andre inntekter 0 0 18.000 0 0
Driftsinntekter 99.000 639.000 43.000 522.000 656.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -618.000 -423.000 -423.000 -423.000 -423.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -211.000 -212.000 -143.000 -205.000 -190.000
Driftskostnader -829.000 -635.000 -566.000 -628.000 -613.000
Driftsresultat -729.000 4.000 -524.000 -106.000 43.000
Finansinntekter 90.000 2.762.000 60.000 104.000 106.000
Finanskostnader -145.000 -870.000 0 0 -8.000
Finans -55.000 1.892.000 60.000 104.000 98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat -784.000 1.896.000 -464.000 -6.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 137.000 1.126.000 1.996.000 1.987.000 1.975.000
Sum anleggsmidler 137.000 1.126.000 1.996.000 1.987.000 1.975.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 19.000 0 0 6.000
Andre fordringer 9.000 1.765.000 30.000 42.000 13.000
Sum investeringer 1.276.000 76.000 76.000 81.000 91.000
Kasse, bank 5.455.000 4.793.000 3.736.000 4.214.000 4.331.000
Sum omløpsmidler 6.776.000 6.653.000 3.842.000 4.336.000 4.442.000
Sum eiendeler 6.913.000 7.779.000 5.838.000 6.323.000 6.417.000
Sum opptjent egenkapital 4.850.000 5.634.000 3.839.000 4.303.000 4.309.000
Sum egenkapital 6.761.000 7.546.000 5.750.000 6.214.000 6.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 40.000 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 10.000 3.000 14.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000 17.000 18.000 21.000 21.000
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 67.000 67.000 70.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 194.000 88.000 109.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 6.913.000 7.779.000 5.838.000 6.323.000 6.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.624.000 6.459.000 3.754.000 4.227.000 4.246.000
Likviditetsgrad 1 44.6 34.3 43.7 39.8 22.7
Likviditetsgrad 2 44.6 34.3 43.7 39.8 22.7
Soliditet 97.8 9 98.5 98.3 96.9
Resultatgrad -736.4 0.6 -1218.6 -20.3 6.6
Rentedekningsgrad 0 18.6
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -9.2 35.6 -7.9 0.0 2.3
Signatur
27.08.2008
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex