Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tinn Maxitaxi As
Juridisk navn:  Tinn Maxitaxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høymyrvegen 8 Høymyrvegen 8 Fax:
3656 Atrå 3656 Atrå
Fylke: Kommune:
Telemark Tinn
Org.nr: 916183070
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/29/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.08%
Resultat  
  
-207.69%
Egenkapital  
  
-38.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.878.000 2.043.000 2.106.000
Resultat: -28.000 26.000 261.000
Egenkapital: 278.000 450.000 430.000
Regnskap for  Tinn Maxitaxi As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.878.000 2.043.000 2.106.000
Driftskostnader -1.902.000 -2.015.000 -1.844.000
Driftsresultat -24.000 29.000 262.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -3.000 -1.000
Finans -4.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt -28.000 26.000 261.000
Skattekostnad 6.000 -6.000 -67.000
Årsresultat -22.000 20.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 303.000 440.000 587.000
Sum omløpsmidler 291.000 291.000 236.000
Sum eiendeler 594.000 731.000 823.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 420.000 400.000
Sum egenkapital 278.000 450.000 430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 317.000 281.000 390.000
Sum gjeld og egenkapital 595.000 731.000 823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.878.000 2.043.000 2.106.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.878.000 2.043.000 2.106.000
Varekostnad 0 0 -40.000
Lønninger -1.415.000 -1.425.000 -1.236.000
Avskrivning -147.000 -147.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -443.000 -421.000
Driftskostnader -1.902.000 -2.015.000 -1.844.000
Driftsresultat -24.000 29.000 262.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -3.000 -1.000
Finans -4.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -22.000 20.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 294.000 440.000 587.000
Sum varige driftsmidler 294.000 440.000 587.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 303.000 440.000 587.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 221.000 198.000 189.000
Andre fordringer 0 44.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 70.000 49.000 48.000
Sum omløpsmidler 291.000 291.000 236.000
Sum eiendeler 594.000 731.000 823.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 420.000 400.000
Sum egenkapital 278.000 450.000 430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 24.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000
Leverandørgjeld 23.000 22.000 18.000
Betalbar skatt 4.000 9.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 89.000 81.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 197.000 136.000 221.000
Sum kortsiktig gjeld 317.000 281.000 390.000
Sum gjeld og egenkapital 595.000 731.000 823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 10.000 -154.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.6
Soliditet 46.7 61.6 52.2
Resultatgrad -1.3 1.4 12.4
Rentedekningsgrad - 9.7 2
Gjeldsgrad 1.1 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet - 4 31.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex