Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tinson AS
Juridisk navn:  Tinson AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67121210
Postboks 228 Drammensveien 305 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994339788
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 7/3/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Oslo Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.25%
Resultat  
  
-44.95%
Egenkapital  
  
-6.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.012.000 9.888.000 9.782.000 9.757.000 9.844.000
Resultat: 60.000 109.000 144.000 376.000 211.000
Egenkapital: 724.000 777.000 696.000 591.000 322.000
Regnskap for  Tinson AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.012.000 9.888.000 9.782.000 9.757.000 9.844.000
Driftskostnader -9.953.000 -9.779.000 -9.635.000 -9.370.000 -9.629.000
Driftsresultat 60.000 109.000 147.000 386.000 215.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -12.000 -8.000
Finans 0 1.000 -2.000 -10.000 -4.000
Resultat før skatt 60.000 109.000 144.000 376.000 211.000
Skattekostnad -19.000 -28.000 -39.000 -107.000 -64.000
Årsresultat 41.000 81.000 105.000 269.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 342.000 494.000 625.000 602.000 1.168.000
Sum omløpsmidler 1.669.000 1.506.000 1.250.000 1.328.000 1.323.000
Sum eiendeler 2.011.000 2.000.000 1.875.000 1.930.000 2.491.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 677.000 596.000 491.000 222.000
Sum egenkapital 724.000 777.000 696.000 591.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 96.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 1.287.000 1.223.000 1.180.000 1.243.000 2.077.000
Sum gjeld og egenkapital 2.011.000 2.000.000 1.876.000 1.930.000 2.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.005.000 9.878.000 9.645.000 9.744.000 9.828.000
Andre inntekter 7.000 10.000 138.000 13.000 16.000
Driftsinntekter 10.012.000 9.888.000 9.782.000 9.757.000 9.844.000
Varekostnad -3.291.000 -3.186.000 -3.150.000 -3.030.000 -2.915.000
Lønninger -4.942.000 -4.943.000 -4.811.000 -4.763.000 -4.606.000
Avskrivning -177.000 -233.000 -211.000 -175.000 -517.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.543.000 -1.417.000 -1.463.000 -1.402.000 -1.591.000
Driftskostnader -9.953.000 -9.779.000 -9.635.000 -9.370.000 -9.629.000
Driftsresultat 60.000 109.000 147.000 386.000 215.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -12.000 -8.000
Finans 0 1.000 -2.000 -10.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -94.000 0 0 0 -800.000
Årsresultat 41.000 81.000 105.000 269.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 49.000 36.000 38.000 51.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 287.000 445.000 589.000 563.000 525.000
Sum varige driftsmidler 287.000 445.000 589.000 563.000 525.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 592.000
Sum anleggsmidler 342.000 494.000 625.000 602.000 1.168.000
Varebeholdning 88.000 86.000 88.000 110.000 90.000
Kundefordringer 52.000 136.000 165.000 92.000 96.000
Andre fordringer 211.000 56.000 58.000 154.000 222.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.318.000 1.228.000 939.000 972.000 916.000
Sum omløpsmidler 1.669.000 1.506.000 1.250.000 1.328.000 1.323.000
Sum eiendeler 2.011.000 2.000.000 1.875.000 1.930.000 2.491.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 677.000 596.000 491.000 222.000
Sum egenkapital 724.000 777.000 696.000 591.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 96.000 93.000
Leverandørgjeld 79.000 84.000 45.000 60.000 109.000
Betalbar skatt 25.000 41.000 37.000 94.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 468.000 499.000 506.000 452.000 455.000
Utbytte -94.000 0 0 0 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 622.000 599.000 591.000 637.000 613.000
Sum kortsiktig gjeld 1.287.000 1.223.000 1.180.000 1.243.000 2.077.000
Sum gjeld og egenkapital 2.011.000 2.000.000 1.876.000 1.930.000 2.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 382.000 283.000 70.000 85.000 -754.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1 1.1 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1 1.0 0.6
Soliditet 3 38.9 37.1 30.6 12.9
Resultatgrad 0.6 1.1 1.5 4.0 2.2
Rentedekningsgrad 6 4 32.3 27.4
Gjeldsgrad 1.8 1.6 1.7 2.3 6.7
Total kapitalrentabilitet 3 5.5 7.9 20.1 8.8
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex