Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Titan Tilhenger Norge As
Juridisk navn:  Titan Tilhenger Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45950410
Breivika Industriveg 48 Leirvågdalen 76 Fax:
6018 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 912234843
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Måseidvåg Christina Marie
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.69%
Resultat  
  
-562.5%
Egenkapital  
  
-24.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.000 121.000 1.000 22.323.000 13.710.000
Resultat: -53.000 -8.000 -240.000 760.000 185.000
Egenkapital: 162.000 215.000 224.000 460.000 463.000
Regnskap for  Titan Tilhenger Norge As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.000 121.000 1.000 22.323.000 13.710.000
Driftskostnader -81.000 -129.000 -215.000 -21.386.000 -13.440.000
Driftsresultat -53.000 -8.000 -215.000 937.000 269.000
Finansinntekter 0 0 0 37.000 25.000
Finanskostnader 0 0 -25.000 -215.000 -110.000
Finans 0 0 -25.000 -178.000 -85.000
Resultat før skatt -53.000 -8.000 -240.000 760.000 185.000
Skattekostnad 0 0 4.000 -208.000 -49.000
Årsresultat -53.000 -8.000 -236.000 552.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 607.000 960.000 1.081.000 1.640.000 292.000
Sum omløpsmidler 102.000 100.000 100.000 2.689.000 2.090.000
Sum eiendeler 709.000 1.060.000 1.181.000 4.329.000 2.382.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 15.000 24.000 260.000 263.000
Sum egenkapital 162.000 215.000 224.000 460.000 463.000
Sum langsiktig gjeld 547.000 844.000 954.000 914.000 768.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.000 2.955.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 709.000 1.059.000 1.181.000 4.329.000 2.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.000 22.323.000 13.710.000
Andre inntekter 27.000 121.000 0 0 0
Driftsinntekter 27.000 121.000 1.000 22.323.000 13.710.000
Varekostnad 0 0 0 -17.542.000 -11.344.000
Lønninger 0 0 0 -1.672.000 -1.159.000
Avskrivning -81.000 -121.000 -157.000 -173.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -8.000 -58.000 -1.999.000 -878.000
Driftskostnader -81.000 -129.000 -215.000 -21.386.000 -13.440.000
Driftsresultat -53.000 -8.000 -215.000 937.000 269.000
Finansinntekter 0 0 0 37.000 25.000
Finanskostnader 0 0 -25.000 -215.000 -110.000
Finans 0 0 -25.000 -178.000 -85.000
Konsernbidrag 0 0 0 -555.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 -8.000 -236.000 552.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 120.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 120.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 353.000 474.000 725.000 172.000
Sum varige driftsmidler 0 353.000 474.000 725.000 172.000
Sum finansielle anleggsmidler 607.000 607.000 607.000 915.000 0
Sum anleggsmidler 607.000 960.000 1.081.000 1.640.000 292.000
Varebeholdning 0 0 0 1.498.000 1.407.000
Kundefordringer 0 0 0 1.061.000 348.000
Andre fordringer 0 0 0 0 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 0 30.000 60.000
Sum omløpsmidler 102.000 100.000 100.000 2.689.000 2.090.000
Sum eiendeler 709.000 1.060.000 1.181.000 4.329.000 2.382.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 15.000 24.000 260.000 263.000
Sum egenkapital 162.000 215.000 224.000 460.000 463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 760.000 0
Sum langsiktig gjeld 547.000 844.000 954.000 914.000 768.000
Leverandørgjeld 0 0 3.000 1.739.000 822.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 241.000 168.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 213.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.000 2.955.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 709.000 1.059.000 1.181.000 4.329.000 2.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 100.000 97.000 -266.000 938.000
Likviditetsgrad 1 33.3 0.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0 0 33.3 0.5 0.6
Soliditet 22.8 20.3 1 10.6 19.4
Resultatgrad -196.3 -6.6 4.2 2.0
Rentedekningsgrad -8.6 4.5 2.7
Gjeldsgrad 3.4 3.9 4.3 8.4 4.1
Total kapitalrentabilitet -7.5 -0.8 -18.2 22.5 12.3
Signatur
04.09.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
CHRISTINA MARIE MÅSEIDVÅG
HEGE SLEVIKMOEN
ANDERS NYBORG SEINESS
TOMAS TRULSSEN VEDLOG
Prokurister
04.09.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex