Tiur Frisør As
Juridisk navn:  Tiur Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66759100
Knud Askers Vei 5 Knud Askers Vei 5 Fax:
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 917338213
Aksjekapital: 30.600 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Skien As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.82%
Resultat  
  
-42.31%
Egenkapital  
  
12.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.857.000 2.058.000 558.000
Resultat: 15.000 26.000 -151.000
Egenkapital: -63.000 -72.000 -87.000
Regnskap for  Tiur Frisør As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.857.000 2.058.000 558.000
Driftskostnader -2.831.000 -2.017.000 -704.000
Driftsresultat 26.000 41.000 -146.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -15.000 -5.000
Finans -12.000 -15.000 -5.000
Resultat før skatt 15.000 26.000 -151.000
Skattekostnad -6.000 -11.000 33.000
Årsresultat 9.000 16.000 -118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000 410.000 518.000
Sum omløpsmidler 733.000 596.000 325.000
Sum eiendeler 1.046.000 1.006.000 843.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 -102.000 -118.000
Sum egenkapital -63.000 -72.000 -87.000
Sum langsiktig gjeld 660.000 720.000 775.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 358.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 1.007.000 843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.722.000 2.036.000 558.000
Andre inntekter 136.000 22.000 0
Driftsinntekter 2.857.000 2.058.000 558.000
Varekostnad -614.000 -281.000 -82.000
Lønninger -1.441.000 -1.033.000 -237.000
Avskrivning -92.000 -97.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -684.000 -606.000 -356.000
Driftskostnader -2.831.000 -2.017.000 -704.000
Driftsresultat 26.000 41.000 -146.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -15.000 -5.000
Finans -12.000 -15.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 9.000 16.000 -118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 22.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 247.000 339.000 436.000
Sum varige driftsmidler 247.000 339.000 436.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 313.000 410.000 518.000
Varebeholdning 188.000 339.000 142.000
Kundefordringer 48.000 46.000 12.000
Andre fordringer 8.000 9.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 489.000 202.000 163.000
Sum omløpsmidler 733.000 596.000 325.000
Sum eiendeler 1.046.000 1.006.000 843.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 -102.000 -118.000
Sum egenkapital -63.000 -72.000 -87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 660.000 720.000 775.000
Leverandørgjeld 31.000 8.000 -24.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 172.000 113.000 37.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 244.000 236.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 358.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 1.045.000 1.007.000 843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 285.000 238.000 170.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 1.2
Soliditet -7.2 -10.3
Resultatgrad 0.9 2 -26.2
Rentedekningsgrad 2.2 2.7 -29.2
Gjeldsgrad -17.6 -10.7
Total kapitalrentabilitet 2.5 4.1 -17.3
Signatur
02.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex