Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tiwa Eiendom As
Juridisk navn:  Tiwa Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35983580
Rønningveien 7 Storgata 21 Fax:
3772 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 914818583
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Løkkebakken Regnskap Og Rådgivning A
Utvikling:
Omsetning  
  
20.37%
Resultat  
  
87.13%
Egenkapital  
  
-68.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.117.000 928.000 982.000 1.307.000
Resultat: -52.000 -404.000 -268.000 245.000
Egenkapital: 19.000 61.000 74.000 276.000
Regnskap for  Tiwa Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.117.000 928.000 982.000 1.307.000
Driftskostnader -911.000 -1.092.000 -1.079.000 -985.000
Driftsresultat 206.000 -164.000 -97.000 323.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -258.000 -241.000 -172.000 -78.000
Finans -258.000 -240.000 -172.000 -77.000
Resultat før skatt -52.000 -404.000 -268.000 245.000
Skattekostnad 10.000 96.000 66.000 -63.000
Årsresultat -42.000 -309.000 -202.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.638.000 5.715.000 4.094.000 3.976.000
Sum omløpsmidler 477.000 490.000 100.000 305.000
Sum eiendeler 6.115.000 6.205.000 4.194.000 4.281.000
Sum opptjent egenkapital -371.000 -329.000 -20.000 182.000
Sum egenkapital 19.000 61.000 74.000 276.000
Sum langsiktig gjeld 5.511.000 5.668.000 3.737.000 3.920.000
Sum kortsiktig gjeld 585.000 476.000 382.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 6.115.000 6.205.000 4.193.000 4.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 882.000 856.000 982.000 1.307.000
Andre inntekter 235.000 72.000 0 0
Driftsinntekter 1.117.000 928.000 982.000 1.307.000
Varekostnad -326.000 -336.000 -345.000 -446.000
Lønninger -212.000 -273.000 -302.000 -260.000
Avskrivning -113.000 -194.000 -167.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -260.000 -289.000 -265.000 -218.000
Driftskostnader -911.000 -1.092.000 -1.079.000 -985.000
Driftsresultat 206.000 -164.000 -97.000 323.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -258.000 -241.000 -172.000 -78.000
Finans -258.000 -240.000 -172.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 -309.000 -202.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 31.000 28.000 0
Fast eiendom 5.074.000 5.066.000 3.328.000 3.295.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 524.000 618.000 738.000 680.000
Sum varige driftsmidler 5.597.000 5.684.000 4.065.000 3.976.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.638.000 5.715.000 4.094.000 3.976.000
Varebeholdning 68.000 84.000 82.000 29.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 406.000 406.000 17.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 0 0 126.000
Sum omløpsmidler 477.000 490.000 100.000 305.000
Sum eiendeler 6.115.000 6.205.000 4.194.000 4.281.000
Sum opptjent egenkapital -371.000 -329.000 -20.000 182.000
Sum egenkapital 19.000 61.000 74.000 276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 224.000 228.000 122.000 0
Sum langsiktig gjeld 5.511.000 5.668.000 3.737.000 3.920.000
Leverandørgjeld 7.000 219.000 9.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 26.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 353.000 29.000 252.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 585.000 476.000 382.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 6.115.000 6.205.000 4.193.000 4.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -108.000 14.000 -282.000 222.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0 3.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0 3.4
Soliditet 0.3 1 1.8 6.5
Resultatgrad 18.4 -17.7 -9.9 24.7
Rentedekningsgrad 0.8 -0.7 -0.6 4.2
Gjeldsgrad 320.8 100.7 55.7 14.5
Total kapitalrentabilitet 3.4 -2.6 -2.3 7.6
Signatur
14.11.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex