Tjørvåg Eiendom AS
Juridisk navn:  Tjørvåg Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsviklia 33 Fax:
6019 Ålesund 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 993095842
Aksjekapital: 123.095 NOK
Etableringsdato: 6/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.4%
Resultat  
  
-60.59%
Egenkapital  
  
-33.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 77.000 123.000 119.000 321.000 182.000
Resultat: -273.000 -170.000 -175.000 -379.000 -300.000
Egenkapital: 639.000 961.000 1.243.000 1.488.000 2.570.000
Regnskap for  Tjørvåg Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 77.000 123.000 119.000 321.000 182.000
Driftskostnader -349.000 -299.000 -303.000 -728.000 -563.000
Driftsresultat -272.000 -176.000 -185.000 -407.000 -381.000
Finansinntekter 0 7.000 10.000 45.000 82.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -18.000 0
Finans -1.000 7.000 10.000 27.000 82.000
Resultat før skatt -273.000 -170.000 -175.000 -379.000 -300.000
Skattekostnad 81.000 63.000 29.000 198.000 88.000
Årsresultat -192.000 -107.000 -146.000 -181.000 -211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.971.000 2.114.000 2.256.000 2.398.000 3.586.000
Sum omløpsmidler 211.000 443.000 328.000 1.403.000 339.000
Sum eiendeler 2.182.000 2.557.000 2.584.000 3.801.000 3.925.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 639.000 961.000 1.243.000 1.488.000 2.570.000
Sum langsiktig gjeld 399.000 482.000 581.000 666.000 864.000
Sum kortsiktig gjeld 1.145.000 1.113.000 761.000 1.647.000 491.000
Sum gjeld og egenkapital 2.183.000 2.556.000 2.585.000 3.801.000 3.925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.000 107.000 103.000 119.000 109.000
Andre inntekter 0 16.000 16.000 202.000 73.000
Driftsinntekter 77.000 123.000 119.000 321.000 182.000
Varekostnad 0 0 0 -210.000 -84.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -142.000 -142.000 -142.000 -142.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -157.000 -161.000 -376.000 -333.000
Driftskostnader -349.000 -299.000 -303.000 -728.000 -563.000
Driftsresultat -272.000 -176.000 -185.000 -407.000 -381.000
Finansinntekter 0 7.000 10.000 45.000 82.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -18.000 0
Finans -1.000 7.000 10.000 27.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -130.000 -175.000 0 -900.000 0
Årsresultat -192.000 -107.000 -146.000 -181.000 -211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.971.000 2.114.000 2.256.000 2.398.000 2.540.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 46.000
Sum varige driftsmidler 1.971.000 2.114.000 2.256.000 2.398.000 2.586.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.971.000 2.114.000 2.256.000 2.398.000 3.586.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 38.000 41.000 27.000 34.000
Andre fordringer 171.000 164.000 145.000 982.000 73.000
Sum investeringer 0 0 94.000 195.000 230.000
Kasse, bank 3.000 242.000 48.000 200.000 1.000
Sum omløpsmidler 211.000 443.000 328.000 1.403.000 339.000
Sum eiendeler 2.182.000 2.557.000 2.584.000 3.801.000 3.925.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 639.000 961.000 1.243.000 1.488.000 2.570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 399.000 482.000 581.000 666.000 864.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 399.000 482.000 581.000 666.000 864.000
Leverandørgjeld 743.000 752.000 743.000 743.000 487.000
Betalbar skatt 2.000 35.000 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 0 0 0 0
Utbytte -130.000 -175.000 0 -900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 152.000 0 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.145.000 1.113.000 761.000 1.647.000 491.000
Sum gjeld og egenkapital 2.183.000 2.556.000 2.585.000 3.801.000 3.925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -934.000 -670.000 -433.000 -244.000 -152.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.4 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.4 0.9 0.7
Soliditet 29.3 37.6 48.1 39.1 65.5
Resultatgrad -353.2 -143.1 -155.5 -126.8 -209.3
Rentedekningsgrad -20.1
Gjeldsgrad 2.4 1.7 1.1 1.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -12.5 -6.6 -6.8 -9.5 -7.6
Signatur
23.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex