Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tjøstheim Invest AS
Juridisk navn:  Tjøstheim Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51724440
Hauskenveien 29 Hauskenveien 29 Fax: 51724472
4150 Rennesøy 4150 Rennesøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989107089
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rennesøy Og Randaberg Rekneskapslag
Utvikling:
Omsetning  
  
2.92%
Resultat  
  
-71.99%
Egenkapital  
  
4.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 564.000 548.000 551.000 536.000 549.000
Resultat: 739.000 2.638.000 509.000 2.132.000 2.337.000
Egenkapital: 14.445.000 13.777.000 11.187.000 10.720.000 8.876.000
Regnskap for  Tjøstheim Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 564.000 548.000 551.000 536.000 549.000
Driftskostnader -278.000 -276.000 -326.000 -342.000 -323.000
Driftsresultat 286.000 272.000 225.000 194.000 226.000
Finansinntekter 597.000 2.532.000 456.000 2.356.000 3.531.000
Finanskostnader -143.000 -166.000 -172.000 -418.000 -1.419.000
Finans 454.000 2.366.000 284.000 1.938.000 2.112.000
Resultat før skatt 739.000 2.638.000 509.000 2.132.000 2.337.000
Skattekostnad -71.000 -48.000 -42.000 -288.000 -474.000
Årsresultat 668.000 2.590.000 467.000 1.844.000 1.863.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.664.000 7.675.000 7.847.000 7.952.000 8.200.000
Sum omløpsmidler 9.239.000 8.909.000 8.269.000 8.678.000 9.118.000
Sum eiendeler 16.903.000 16.584.000 16.116.000 16.630.000 17.318.000
Sum opptjent egenkapital 14.345.000 13.677.000 11.087.000 10.620.000 8.776.000
Sum egenkapital 14.445.000 13.777.000 11.187.000 10.720.000 8.876.000
Sum langsiktig gjeld 2.051.000 2.551.000 4.675.000 5.413.000 7.846.000
Sum kortsiktig gjeld 406.000 255.000 254.000 497.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 16.902.000 16.583.000 16.116.000 16.630.000 17.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 3.000
Andre inntekter 564.000 548.000 551.000 536.000 546.000
Driftsinntekter 564.000 548.000 551.000 536.000 549.000
Varekostnad -15.000 -13.000 -12.000 -14.000 -13.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -185.000 -185.000 -222.000 -225.000 -225.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -78.000 -92.000 -103.000 -85.000
Driftskostnader -278.000 -276.000 -326.000 -342.000 -323.000
Driftsresultat 286.000 272.000 225.000 194.000 226.000
Finansinntekter 597.000 2.532.000 456.000 2.356.000 3.531.000
Finanskostnader -143.000 -166.000 -172.000 -418.000 -1.419.000
Finans 454.000 2.366.000 284.000 1.938.000 2.112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 668.000 2.590.000 467.000 1.844.000 1.863.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 101.000 88.000 75.000 55.000 36.000
Fast eiendom 5.632.000 5.817.000 6.002.000 6.187.000 6.372.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 37.000 77.000
Sum varige driftsmidler 5.632.000 5.817.000 6.002.000 6.224.000 6.449.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.931.000 1.770.000 1.770.000 1.673.000 1.715.000
Sum anleggsmidler 7.664.000 7.675.000 7.847.000 7.952.000 8.200.000
Varebeholdning 335.000 335.000 320.000 320.000 303.000
Kundefordringer 12.000 0 15.000 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 5.000 4.000 142.000
Sum investeringer 5.376.000 4.903.000 4.339.000 4.024.000 3.348.000
Kasse, bank 3.512.000 2.968.000 3.589.000 2.830.000 2.325.000
Sum omløpsmidler 9.239.000 8.909.000 8.269.000 8.678.000 9.118.000
Sum eiendeler 16.903.000 16.584.000 16.116.000 16.630.000 17.318.000
Sum opptjent egenkapital 14.345.000 13.677.000 11.087.000 10.620.000 8.776.000
Sum egenkapital 14.445.000 13.777.000 11.187.000 10.720.000 8.876.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.051.000 2.551.000 4.675.000 5.413.000 7.846.000
Leverandørgjeld 4.000 16.000 18.000 21.000 18.000
Betalbar skatt 84.000 61.000 62.000 306.000 494.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 72.000 69.000 67.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 242.000 107.000 105.000 102.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 406.000 255.000 254.000 497.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 16.902.000 16.583.000 16.116.000 16.630.000 17.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.833.000 8.654.000 8.015.000 8.181.000 8.522.000
Likviditetsgrad 1 22.8 34.9 32.6 17.5 15.3
Likviditetsgrad 2 21.9 33.6 31.3 16.9 14.8
Soliditet 85.5 83.1 69.4 64.5 51.3
Resultatgrad 50.7 49.6 40.8 36.2 41.2
Rentedekningsgrad 2 1.6 1.3 6.1 2.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 5.2 16.9 4.2 15.3 21.7
Signatur
29.02.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex