Tjøtta Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Tjøtta Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vardheivegen 11 Vardheivegen 11 Fax:
4340 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 997106075
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
572.89%
Egenkapital  
  
-32.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 78.390.000 0 0 0 0
Resultat: 3.925.000 -830.000 -78.000 -70.000 -97.000
Egenkapital: 16.765.000 24.931.000 14.811.000 14.889.000 14.959.000
Regnskap for  Tjøtta Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 78.390.000 0 0 0 0
Driftskostnader -74.492.000 -676.000 -79.000 -70.000 -98.000
Driftsresultat 3.898.000 -676.000 -79.000 -70.000 -98.000
Finansinntekter 26.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -156.000 0 0 0
Finans 26.000 -154.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 3.925.000 -830.000 -78.000 -70.000 -97.000
Skattekostnad -570.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.355.000 -830.000 -78.000 -70.000 -97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 59.261.000 98.704.000 77.929.000 73.207.000 71.276.000
Sum eiendeler 59.261.000 98.704.000 77.929.000 73.207.000 71.276.000
Sum opptjent egenkapital 3.355.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 16.765.000 24.931.000 14.811.000 14.889.000 14.959.000
Sum langsiktig gjeld 41.985.000 68.628.000 61.238.000 57.703.000 55.712.000
Sum kortsiktig gjeld 511.000 5.145.000 1.881.000 616.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 59.262.000 98.704.000 77.930.000 73.208.000 71.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.390.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 78.390.000 0 0 0 0
Varekostnad -74.248.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -244.000 -676.000 -79.000 -70.000 -98.000
Driftskostnader -74.492.000 -676.000 -79.000 -70.000 -98.000
Driftsresultat 3.898.000 -676.000 -79.000 -70.000 -98.000
Finansinntekter 26.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -156.000 0 0 0
Finans 26.000 -154.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.355.000 -830.000 -78.000 -70.000 -97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 57.905.000 98.678.000 77.742.000 73.187.000 70.632.000
Kundefordringer 1.279.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 77.000 26.000 187.000 20.000 644.000
Sum omløpsmidler 59.261.000 98.704.000 77.929.000 73.207.000 71.276.000
Sum eiendeler 59.261.000 98.704.000 77.929.000 73.207.000 71.276.000
Sum opptjent egenkapital 3.355.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 16.765.000 24.931.000 14.811.000 14.889.000 14.959.000
Sum avsetninger til forpliktelser 570.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.985.000 68.628.000 61.238.000 57.703.000 55.712.000
Leverandørgjeld 511.000 3.445.000 111.000 538.000 532.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.700.000 1.770.000 78.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 511.000 5.145.000 1.881.000 616.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 59.262.000 98.704.000 77.930.000 73.208.000 71.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.750.000 93.559.000 76.048.000 72.591.000 70.671.000
Likviditetsgrad 1 116 1 41. 1 117.8
Likviditetsgrad 2 2.7 0 0.1 0 1.1
Soliditet 28.3 25.3 1 20.3 21.0
Resultatgrad 5
Rentedekningsgrad -4.3
Gjeldsgrad 2.5 3 4.3 3.9 3.8
Total kapitalrentabilitet 6.6 -0.7 -0.1 -0.1 -0.1
Signatur
24.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex