Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tjeldsund Eiendom- Og Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Tjeldsund Eiendom- Og Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76919100
Postboks 240 Skånlandsveien 72/76 Fax: 76919101
9439 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 959379521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/19/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Økoråd Evenskjer As
Utvikling:
Omsetning  
  
382.84%
Resultat  
  
5365.71%
Egenkapital  
  
837.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.588.000 536.000 686.000 624.000 426.000
Resultat: 1.843.000 -35.000 172.000 -108.000 31.000
Egenkapital: 2.063.000 220.000 255.000 82.000 190.000
Regnskap for  Tjeldsund Eiendom- Og Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.588.000 536.000 686.000 624.000 426.000
Driftskostnader -670.000 -496.000 -435.000 -647.000 -310.000
Driftsresultat 1.918.000 40.000 251.000 -22.000 116.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -75.000 -75.000 -79.000 -86.000 -85.000
Finans -75.000 -75.000 -78.000 -86.000 -85.000
Resultat før skatt 1.843.000 -35.000 172.000 -108.000 31.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.843.000 -35.000 172.000 -108.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.047.000 1.119.000 1.229.000 1.376.000 1.457.000
Sum omløpsmidler 2.221.000 369.000 379.000 175.000 397.000
Sum eiendeler 3.268.000 1.488.000 1.608.000 1.551.000 1.854.000
Sum opptjent egenkapital 1.963.000 120.000 155.000 -18.000 90.000
Sum egenkapital 2.063.000 220.000 255.000 82.000 190.000
Sum langsiktig gjeld 1.144.000 1.209.000 1.310.000 1.444.000 1.575.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 59.000 43.000 25.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 3.268.000 1.488.000 1.608.000 1.551.000 1.855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 438.000 536.000 686.000 624.000 426.000
Andre inntekter 2.150.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.588.000 536.000 686.000 624.000 426.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -140.000 -95.000 -103.000 -83.000 -63.000
Avskrivning -72.000 -72.000 -72.000 -72.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -458.000 -329.000 -260.000 -492.000 -177.000
Driftskostnader -670.000 -496.000 -435.000 -647.000 -310.000
Driftsresultat 1.918.000 40.000 251.000 -22.000 116.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -75.000 -75.000 -79.000 -86.000 -85.000
Finans -75.000 -75.000 -78.000 -86.000 -85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.843.000 -35.000 172.000 -108.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.047.000 1.119.000 1.191.000 1.264.000 1.270.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.047.000 1.119.000 1.191.000 1.264.000 1.270.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 38.000 113.000 188.000
Sum anleggsmidler 1.047.000 1.119.000 1.229.000 1.376.000 1.457.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.153.000 0 103.000 14.000 46.000
Andre fordringer 33.000 87.000 85.000 59.000 140.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 282.000 190.000 102.000 211.000
Sum omløpsmidler 2.221.000 369.000 379.000 175.000 397.000
Sum eiendeler 3.268.000 1.488.000 1.608.000 1.551.000 1.854.000
Sum opptjent egenkapital 1.963.000 120.000 155.000 -18.000 90.000
Sum egenkapital 2.063.000 220.000 255.000 82.000 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.144.000 1.209.000 1.310.000 1.444.000 1.575.000
Leverandørgjeld 44.000 54.000 30.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 5.000 13.000 20.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 59.000 43.000 25.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 3.268.000 1.488.000 1.608.000 1.551.000 1.855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.160.000 310.000 336.000 150.000 307.000
Likviditetsgrad 1 36.4 6.3 8.8 7 4.4
Likviditetsgrad 2 36.4 6.3 8.8 7 4.5
Soliditet 63.1 14.8 15.9 5.3 10.2
Resultatgrad 74.1 7.5 36.6 -3.5 27.2
Rentedekningsgrad 25.6 0.5 3.2 -0.3 1.4
Gjeldsgrad 0.6 5.8 5.3 17.9 8.8
Total kapitalrentabilitet 58.7 2.7 15.7 -1.4 6.3
Signatur
10.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex