Tk-service As
Juridisk navn:  Tk-service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jomåsveien 403 Jomåsveien 403 Fax:
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 913820436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/10/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.95%
Resultat  
  
112.2%
Egenkapital  
  
50.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.131.000 2.428.000 2.352.000 1.872.000 1.891.000
Resultat: 696.000 328.000 580.000 282.000 -29.000
Egenkapital: 1.627.000 1.084.000 951.000 511.000 300.000
Regnskap for  Tk-service As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.131.000 2.428.000 2.352.000 1.872.000 1.891.000
Driftskostnader -2.436.000 -2.100.000 -1.770.000 -1.589.000 -1.920.000
Driftsresultat 695.000 328.000 581.000 281.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 1.000 0 -2.000 0 0
Resultat før skatt 696.000 328.000 580.000 282.000 -29.000
Skattekostnad -154.000 -75.000 -139.000 -70.000 7.000
Årsresultat 542.000 253.000 440.000 211.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 309.000 291.000 374.000 492.000 68.000
Sum omløpsmidler 1.966.000 1.251.000 1.106.000 693.000 569.000
Sum eiendeler 2.275.000 1.542.000 1.480.000 1.185.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 1.527.000 984.000 851.000 411.000 200.000
Sum egenkapital 1.627.000 1.084.000 951.000 511.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 6.000 11.000 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 645.000 453.000 518.000 658.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 2.275.000 1.543.000 1.480.000 1.184.000 638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.128.000 2.428.000 2.352.000 1.817.000 1.891.000
Andre inntekter 3.000 0 0 55.000 0
Driftsinntekter 3.131.000 2.428.000 2.352.000 1.872.000 1.891.000
Varekostnad -852.000 -638.000 -247.000 -418.000 0
Lønninger -1.065.000 -911.000 -921.000 -721.000 -829.000
Avskrivning -111.000 -105.000 -117.000 -39.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -408.000 -446.000 -384.000 -411.000 -321.000
Driftskostnader -2.436.000 -2.100.000 -1.770.000 -1.589.000 -1.920.000
Driftsresultat 695.000 328.000 581.000 281.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 1.000 0 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 542.000 253.000 440.000 211.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 174.000 269.000 365.000 460.000 0
Driftsløsøre 135.000 22.000 10.000 32.000 56.000
Sum varige driftsmidler 309.000 291.000 374.000 492.000 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 309.000 291.000 374.000 492.000 68.000
Varebeholdning 110.000 136.000 79.000 41.000 72.000
Kundefordringer 464.000 401.000 328.000 357.000 91.000
Andre fordringer 0 0 5.000 33.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.391.000 714.000 694.000 262.000 388.000
Sum omløpsmidler 1.966.000 1.251.000 1.106.000 693.000 569.000
Sum eiendeler 2.275.000 1.542.000 1.480.000 1.185.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 1.527.000 984.000 851.000 411.000 200.000
Sum egenkapital 1.627.000 1.084.000 951.000 511.000 300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 6.000 11.000 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 6.000 11.000 15.000 0
Leverandørgjeld 98.000 110.000 19.000 26.000 66.000
Betalbar skatt 156.000 80.000 144.000 42.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 235.000 177.000 269.000 51.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 85.000 86.000 539.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 645.000 453.000 518.000 658.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 2.275.000 1.543.000 1.480.000 1.184.000 638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.321.000 798.000 588.000 35.000 231.000
Likviditetsgrad 1 3 2.8 2 1 1.7
Likviditetsgrad 2 2.9 2.5 2 1 1.5
Soliditet 71.5 70.3 64.3 43.2 47.0
Resultatgrad 22.2 13.5 24.7 1 -1.5
Rentedekningsgrad 290.5
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 30.6 21.3 39.3 23.7 -4.5
Signatur
30.06.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex