Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tk Sandnes AS
Juridisk navn:  Tk Sandnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51977820
Postboks 486 Eidsvollgata 47A Fax: 51977822
4302 Sandnes 4307 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 892779902
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/6/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
893.33%
Resultat  
  
1563.64%
Egenkapital  
  
4833.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 298.000 30.000 35.000 31.000 25.000
Resultat: 183.000 11.000 -288.000 12.000 6.000
Egenkapital: 5.917.000 -125.000 -134.000 157.000 148.000
Regnskap for  Tk Sandnes AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 298.000 30.000 35.000 31.000 25.000
Driftskostnader -168.000 -19.000 -23.000 -20.000 -19.000
Driftsresultat 130.000 11.000 12.000 12.000 6.000
Finansinntekter 54.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -300.000 0 0
Finans 53.000 1.000 -300.000 0 0
Resultat før skatt 183.000 11.000 -288.000 12.000 6.000
Skattekostnad -40.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000
Årsresultat 143.000 9.000 -291.000 9.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.489.000 5.832.000 1.000 4.086.000 7.000
Sum omløpsmidler 4.381.000 11.433.000 3.882.000 81.000 4.429.000
Sum eiendeler 11.870.000 17.265.000 3.883.000 4.167.000 4.436.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -225.000 -234.000 57.000 -48.000
Sum egenkapital 5.917.000 -125.000 -134.000 157.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.442.000 4.010.000 3.619.000
Sum kortsiktig gjeld 5.952.000 17.390.000 575.000 0 668.000
Sum gjeld og egenkapital 11.869.000 17.265.000 3.883.000 4.167.000 4.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 298.000 30.000 35.000 31.000 25.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 298.000 30.000 35.000 31.000 25.000
Varekostnad 0 0 -5.000 -2.000 -1.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -168.000 -19.000 -18.000 -18.000 -18.000
Driftskostnader -168.000 -19.000 -23.000 -20.000 -19.000
Driftsresultat 130.000 11.000 12.000 12.000 6.000
Finansinntekter 54.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -300.000 0 0
Finans 53.000 1.000 -300.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 143.000 9.000 -291.000 9.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 4.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.489.000 5.832.000 0 4.082.000 0
Sum anleggsmidler 7.489.000 5.832.000 1.000 4.086.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 30.000 30.000 109.000 128.000
Andre fordringer 254.000 392.000 44.000 -34.000 219.000
Sum investeringer 0 0 3.782.000 0 4.082.000
Kasse, bank 4.081.000 11.010.000 26.000 6.000 1.000
Sum omløpsmidler 4.381.000 11.433.000 3.882.000 81.000 4.429.000
Sum eiendeler 11.870.000 17.265.000 3.883.000 4.167.000 4.436.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -225.000 -234.000 57.000 -48.000
Sum egenkapital 5.917.000 -125.000 -134.000 157.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 183.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.442.000 4.010.000 3.619.000
Leverandørgjeld 52.000 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.718.000 17.384.000 575.000 0 668.000
Sum kortsiktig gjeld 5.952.000 17.390.000 575.000 0 668.000
Sum gjeld og egenkapital 11.869.000 17.265.000 3.883.000 4.167.000 4.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.571.000 -5.957.000 3.307.000 81.000 3.761.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 6.8 6.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 6.8 0 6.7
Soliditet 49.9 -0.7 -3.5 3.8 3.3
Resultatgrad 43.6 36.7 34.3 38.7 24.0
Rentedekningsgrad 1 0
Gjeldsgrad 1 -139.1 25.5 29.0
Total kapitalrentabilitet 1.6 0.1 0.3 0.3 0.1
Signatur
23.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex