Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tks Heis As
Juridisk navn:  Tks Heis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001059
Torlandsvegen 3 Torlandsvegen 3 Fax: 51434313
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 978681239
Aksjekapital: 5.800.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 7/2/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Grand Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.37%
Resultat  
  
135.98%
Egenkapital  
  
-3.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 155.047.000 145.757.000 136.114.000 116.873.000 115.037.000
Resultat: 6.638.000 2.813.000 -1.281.000 4.453.000 -1.597.000
Egenkapital: 14.324.000 14.841.000 15.644.000 16.628.000 13.390.000
Regnskap for  Tks Heis As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 155.047.000 145.757.000 136.114.000 116.873.000 115.037.000
Driftskostnader -148.345.000 -142.887.000 -137.851.000 -113.342.000 -115.187.000
Driftsresultat 6.702.000 2.870.000 -1.737.000 3.531.000 -151.000
Finansinntekter 796.000 1.025.000 1.435.000 2.113.000 1.576.000
Finanskostnader -860.000 -1.080.000 -978.000 -1.192.000 -3.022.000
Finans -64.000 -55.000 457.000 921.000 -1.446.000
Resultat før skatt 6.638.000 2.813.000 -1.281.000 4.453.000 -1.597.000
Skattekostnad -1.564.000 -717.000 297.000 -1.215.000 411.000
Årsresultat 5.074.000 2.096.000 -984.000 3.238.000 -1.186.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.173.000 4.322.000 2.749.000 2.498.000 4.574.000
Sum omløpsmidler 64.970.000 49.560.000 48.649.000 46.036.000 39.830.000
Sum eiendeler 71.143.000 53.882.000 51.398.000 48.534.000 44.404.000
Sum opptjent egenkapital 7.868.000 8.385.000 9.188.000 10.172.000 6.934.000
Sum egenkapital 14.324.000 14.841.000 15.644.000 16.628.000 13.390.000
Sum langsiktig gjeld 790.000 750.000 642.000 972.000 841.000
Sum kortsiktig gjeld 56.030.000 38.292.000 35.112.000 30.934.000 30.172.000
Sum gjeld og egenkapital 71.143.000 53.882.000 51.397.000 48.533.000 44.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.047.000 145.647.000 136.017.000 116.829.000 115.037.000
Andre inntekter 0 110.000 97.000 43.000 0
Driftsinntekter 155.047.000 145.757.000 136.114.000 116.873.000 115.037.000
Varekostnad -69.729.000 -61.164.000 -61.939.000 -49.393.000 -49.958.000
Lønninger -59.804.000 -54.655.000 -53.469.000 -44.704.000 -44.780.000
Avskrivning -972.000 -999.000 -1.175.000 -1.121.000 -929.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.793.000 -23.108.000 -22.577.000 -19.565.000 -21.996.000
Driftskostnader -148.345.000 -142.887.000 -137.851.000 -113.342.000 -115.187.000
Driftsresultat 6.702.000 2.870.000 -1.737.000 3.531.000 -151.000
Finansinntekter 796.000 1.025.000 1.435.000 2.113.000 1.576.000
Finanskostnader -860.000 -1.080.000 -978.000 -1.192.000 -3.022.000
Finans -64.000 -55.000 457.000 921.000 -1.446.000
Konsernbidrag -5.592.000 -2.899.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.074.000 2.096.000 -984.000 3.238.000 -1.186.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 409.000 303.000 104.000 0 1.023.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.664.000 3.920.000 2.544.000 2.398.000 3.450.000
Sum varige driftsmidler 5.664.000 3.920.000 2.544.000 2.398.000 3.450.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 6.173.000 4.322.000 2.749.000 2.498.000 4.574.000
Varebeholdning 22.540.000 17.662.000 18.792.000 17.423.000 16.125.000
Kundefordringer 30.454.000 28.384.000 22.166.000 18.473.000 18.954.000
Andre fordringer 713.000 1.524.000 2.124.000 1.585.000 3.205.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.258.000 1.976.000 2.082.000 1.867.000 1.545.000
Sum omløpsmidler 64.970.000 49.560.000 48.649.000 46.036.000 39.830.000
Sum eiendeler 71.143.000 53.882.000 51.398.000 48.534.000 44.404.000
Sum opptjent egenkapital 7.868.000 8.385.000 9.188.000 10.172.000 6.934.000
Sum egenkapital 14.324.000 14.841.000 15.644.000 16.628.000 13.390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 790.000 750.000 642.000 972.000 841.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.262.000 0 0 0 1.083.000
Sum langsiktig gjeld 790.000 750.000 642.000 972.000 841.000
Leverandørgjeld 7.760.000 4.855.000 6.483.000 8.134.000 4.620.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.420.000 8.138.000 6.427.000 4.642.000 3.868.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.588.000 25.298.000 22.202.000 18.159.000 20.601.000
Sum kortsiktig gjeld 56.030.000 38.292.000 35.112.000 30.934.000 30.172.000
Sum gjeld og egenkapital 71.143.000 53.882.000 51.397.000 48.533.000 44.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.940.000 11.268.000 13.537.000 15.102.000 9.658.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8
Soliditet 20.1 27.5 30.4 34.3 30.2
Resultatgrad 4.3 2 -1.3 3.0 -0.1
Rentedekningsgrad 7.8 2.7 -1.8 4.7 0.5
Gjeldsgrad 4 2.6 2.3 1.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 10.5 7.2 -0.6 11.6 3.2
Signatur
25.07.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
06.03.2018
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex