Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tks Mekaniske AS
Juridisk navn:  Tks Mekaniske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51436300
Torlandsvegen 3 Torlandsvegen 3 Fax: 51436301
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 986994947
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/5/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Grand Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.67%
Resultat  
  
-230.8%
Egenkapital  
  
18.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.767.000 5.513.000 6.453.000 6.855.000 7.182.000
Resultat: -756.000 578.000 445.000 366.000 518.000
Egenkapital: -13.501.000 -16.476.000 -17.054.000 -17.499.000 -17.865.000
Regnskap for  Tks Mekaniske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.767.000 5.513.000 6.453.000 6.855.000 7.182.000
Driftskostnader -3.767.000 -4.603.000 -5.106.000 -5.557.000 -5.805.000
Driftsresultat -1.000 910.000 1.347.000 1.299.000 1.377.000
Finansinntekter 288.000 348.000 99.000 305.000 653.000
Finanskostnader -1.044.000 -680.000 -1.003.000 -1.239.000 -1.512.000
Finans -756.000 -332.000 -904.000 -934.000 -859.000
Resultat før skatt -756.000 578.000 445.000 366.000 518.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -756.000 578.000 445.000 366.000 518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.928.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 4.221.000
Sum omløpsmidler 4.985.000 544.000 739.000 1.065.000 639.000
Sum eiendeler 7.913.000 4.525.000 4.720.000 5.046.000 4.860.000
Sum opptjent egenkapital -28.515.000 -27.759.000 -28.337.000 -28.782.000 -29.149.000
Sum egenkapital -13.501.000 -16.476.000 -17.054.000 -17.499.000 -17.865.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 311.000 598.000
Sum kortsiktig gjeld 21.375.000 20.960.000 21.734.000 22.234.000 22.128.000
Sum gjeld og egenkapital 7.914.000 4.524.000 4.720.000 5.046.000 4.860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.668.000 4.916.000 6.043.000 5.958.000 6.150.000
Andre inntekter 99.000 597.000 410.000 897.000 1.031.000
Driftsinntekter 3.767.000 5.513.000 6.453.000 6.855.000 7.182.000
Varekostnad -1.233.000 -1.549.000 -1.784.000 -2.225.000 -1.865.000
Lønninger -1.690.000 -2.144.000 -2.337.000 -2.219.000 -2.491.000
Avskrivning 0 0 0 -240.000 -302.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -844.000 -910.000 -985.000 -873.000 -1.147.000
Driftskostnader -3.767.000 -4.603.000 -5.106.000 -5.557.000 -5.805.000
Driftsresultat -1.000 910.000 1.347.000 1.299.000 1.377.000
Finansinntekter 288.000 348.000 99.000 305.000 653.000
Finanskostnader -1.044.000 -680.000 -1.003.000 -1.239.000 -1.512.000
Finans -756.000 -332.000 -904.000 -934.000 -859.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -756.000 578.000 445.000 366.000 518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.928.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 240.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 240.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.928.000 3.981.000 3.981.000 3.981.000 4.221.000
Varebeholdning 0 0 0 139.000 0
Kundefordringer 149.000 424.000 520.000 754.000 460.000
Andre fordringer 10.000 58.000 136.000 100.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 61.000 83.000 72.000 67.000
Sum omløpsmidler 4.985.000 544.000 739.000 1.065.000 639.000
Sum eiendeler 7.913.000 4.525.000 4.720.000 5.046.000 4.860.000
Sum opptjent egenkapital -28.515.000 -27.759.000 -28.337.000 -28.782.000 -29.149.000
Sum egenkapital -13.501.000 -16.476.000 -17.054.000 -17.499.000 -17.865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000 40.000 40.000 40.000 49.000
Gjeld til kredittinstitutt 21.009.000 20.479.000 21.110.000 21.585.000 21.494.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 311.000 598.000
Leverandørgjeld 130.000 150.000 236.000 268.000 231.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 125.000 158.000 148.000 147.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 207.000 231.000 232.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 21.375.000 20.960.000 21.734.000 22.234.000 22.128.000
Sum gjeld og egenkapital 7.914.000 4.524.000 4.720.000 5.046.000 4.860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.390.000 -20.416.000 -20.995.000 -21.169.000 -21.489.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 0.1 0.1
Soliditet -170.6 -364.2 -361.3 -346.8 -367.5
Resultatgrad 16.5 20.9 18.9 19.2
Rentedekningsgrad 1.3 1.3 1.3 1.3
Gjeldsgrad -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet 3.6 27.8 30.6 31.8 41.8
Signatur
04.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex