Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tm Raugstad Holding As
Juridisk navn:  Tm Raugstad Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Espelandveien 251 Espelandveien 251 Fax:
4337 Sandnes 4337 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 918983554
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/28/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-300.64%
Egenkapital  
  
-68.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 6.000
Resultat: -313.000 156.000
Egenkapital: 144.000 457.000
Regnskap for  Tm Raugstad Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 6.000
Driftskostnader -283.000 -10.000
Driftsresultat -283.000 -5.000
Finansinntekter 0 160.000
Finanskostnader -30.000 0
Finans -30.000 160.000
Resultat før skatt -313.000 156.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -313.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 90.000
Sum omløpsmidler 4.000 370.000
Sum eiendeler 144.000 460.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 156.000
Sum egenkapital 144.000 457.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 6.000
Driftsinntekter 0 6.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -283.000 -10.000
Driftskostnader -283.000 -10.000
Driftsresultat -283.000 -5.000
Finansinntekter 0 160.000
Finanskostnader -30.000 0
Finans -30.000 160.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -313.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 90.000
Sum anleggsmidler 140.000 90.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 3.000 6.000
Andre fordringer 0 350.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 14.000
Sum omløpsmidler 4.000 370.000
Sum eiendeler 144.000 460.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 156.000
Sum egenkapital 144.000 457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 367.000
Likviditetsgrad 1 123.3
Likviditetsgrad 2 0 123.3
Soliditet 1 99.3
Resultatgrad -83.3
Rentedekningsgrad -9.4
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -196.5 33.7
Signatur
12.05.2017
Prokurister
07.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex