Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tn Media As
Juridisk navn:  Tn Media As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grimstadholmen 97 Grimstadholmen 97 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 914169011
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-18.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -21.000 -21.000 -2.000 121.000
Egenkapital: 95.000 116.000 136.000 138.000
Regnskap for  Tn Media As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -17.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -7.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 20.000 143.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -14.000 -5.000
Finans -13.000 -12.000 6.000 138.000
Resultat før skatt -21.000 -21.000 -2.000 121.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -21.000 -2.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 450.000 450.000 470.000 450.000
Sum omløpsmidler 22.000 28.000 17.000 88.000
Sum eiendeler 472.000 478.000 487.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 86.000 106.000 108.000
Sum egenkapital 95.000 116.000 136.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 377.000 362.000 350.000 400.000
Sum gjeld og egenkapital 472.000 478.000 486.000 538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -17.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -17.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -7.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 20.000 143.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -14.000 -5.000
Finans -13.000 -12.000 6.000 138.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -21.000 -2.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 450.000 450.000 470.000 450.000
Sum anleggsmidler 450.000 450.000 470.000 450.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 28.000 17.000 88.000
Sum omløpsmidler 22.000 28.000 17.000 88.000
Sum eiendeler 472.000 478.000 487.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 86.000 106.000 108.000
Sum egenkapital 95.000 116.000 136.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 362.000 350.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 377.000 362.000 350.000 400.000
Sum gjeld og egenkapital 472.000 478.000 486.000 538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -355.000 -334.000 -333.000 -312.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.3
Soliditet 20.1 24.3 2 25.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.7 -0.5 25.2
Gjeldsgrad 4 3.1 2.6 2.9
Total kapitalrentabilitet -1.7 -1.7 2.7 23.4
Signatur
18.09.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex