To3l As
Juridisk navn:  To3l As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97060164
Vidje Vidje Fax:
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 913083334
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ekstern Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.62%
Resultat  
  
88.99%
Egenkapital  
  
30.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 141.000 156.000 384.000 94.000 403.000
Resultat: -25.000 -227.000 151.000 -81.000 71.000
Egenkapital: -68.000 -98.000 130.000 -3.000 78.000
Regnskap for  To3l As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 141.000 156.000 384.000 94.000 403.000
Driftskostnader -165.000 -384.000 -234.000 -175.000 -332.000
Driftsresultat -23.000 -228.000 151.000 -81.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -25.000 -227.000 151.000 -81.000 71.000
Skattekostnad 55.000 0 -18.000 0 -18.000
Årsresultat 30.000 -227.000 133.000 -81.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 14.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 174.000 170.000 240.000 106.000 64.000
Sum eiendeler 241.000 184.000 241.000 106.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -92.000 -122.000 105.000 -28.000 53.000
Sum egenkapital -68.000 -98.000 130.000 -3.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 309.000 282.000 111.000 109.000 -14.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 184.000 240.000 105.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.000 156.000 229.000 94.000 231.000
Andre inntekter 1.000 0 155.000 0 172.000
Driftsinntekter 141.000 156.000 384.000 94.000 403.000
Varekostnad -104.000 -165.000 -161.000 -136.000 -206.000
Lønninger 0 -165.000 0 0 0
Avskrivning -3.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -52.000 -73.000 -39.000 -126.000
Driftskostnader -165.000 -384.000 -234.000 -175.000 -332.000
Driftsresultat -23.000 -228.000 151.000 -81.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -227.000 133.000 -81.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 14.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.000 14.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 14.000 1.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 31.000 64.000 4.000 49.000
Andre fordringer 3.000 3.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 139.000 136.000 176.000 101.000 15.000
Sum omløpsmidler 174.000 170.000 240.000 106.000 64.000
Sum eiendeler 241.000 184.000 241.000 106.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -92.000 -122.000 105.000 -28.000 53.000
Sum egenkapital -68.000 -98.000 130.000 -3.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 209.000 183.000 74.000 128.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 68.000 4.000 -19.000 -30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 30.000 15.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 309.000 282.000 111.000 109.000 -14.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 184.000 240.000 105.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -135.000 -112.000 129.000 -3.000 78.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 2.2 1.0 -4.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 2.2 1.0 -4.5
Soliditet -28.2 -53.3 53.9 -2.8 121.9
Resultatgrad -16.3 -146.2 39.3 -86.2 17.6
Rentedekningsgrad -11.5
Gjeldsgrad -4.5 -2.9 0.9 -36.3 -0.2
Total kapitalrentabilitet -9.5 -123.9 62.7 -76.4 110.9
Signatur
20.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex