Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tod Diagnostics As
Juridisk navn:  Tod Diagnostics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Siri Hauge Opdal Yvenlia 30 Gamle Leangvei 2 Fax:
1712 Grålum 1387 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 996839524
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Essenso As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Egenkapital: 68.000 72.000 77.000 81.000 85.000
Regnskap for  Tod Diagnostics As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -4.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 68.000 72.000 77.000 81.000 85.000
Sum eiendeler 68.000 72.000 77.000 81.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -29.000 -24.000 -20.000 -15.000
Sum egenkapital 68.000 72.000 77.000 81.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 68.000 72.000 77.000 81.000 86.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -4.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -4.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 71.000 77.000 81.000 85.000
Sum omløpsmidler 68.000 72.000 77.000 81.000 85.000
Sum eiendeler 68.000 72.000 77.000 81.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -29.000 -24.000 -20.000 -15.000
Sum egenkapital 68.000 72.000 77.000 81.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 68.000 72.000 77.000 81.000 86.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 72.000 77.000 81.000 85.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -5.9 -6.9 -6.5 -4.9 -4.7
Signatur
09.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex