Togi AS
Juridisk navn:  Togi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55124932
c/o Tore Gismervik Barliveien 42 c/o Tore Gismervik Barliveien 42 Fax:
5142 Fyllingsdalen 5142 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989032720
Aksjekapital: 914.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
43.33%
Resultat  
  
500%
Egenkapital  
  
1.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.408.000 1.680.000 458.000 2.266.000 3.147.000
Resultat: 516.000 -129.000 -588.000 629.000 4.750.000
Egenkapital: 41.830.000 41.314.000 42.760.000 43.848.000 47.220.000
Regnskap for  Togi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.408.000 1.680.000 458.000 2.266.000 3.147.000
Driftskostnader -1.878.000 -1.809.000 -1.034.000 -1.632.000 -1.596.000
Driftsresultat 530.000 -128.000 -575.000 634.000 1.550.000
Finansinntekter 7.000 6.000 5.000 14.000 3.220.000
Finanskostnader -21.000 -7.000 -18.000 -19.000 -20.000
Finans -14.000 -1.000 -13.000 -5.000 3.200.000
Resultat før skatt 516.000 -129.000 -588.000 629.000 4.750.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 516.000 -129.000 -588.000 629.000 4.750.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.551.000 2.679.000 1.313.000 1.446.000 1.580.000
Sum omløpsmidler 39.388.000 40.996.000 42.911.000 46.523.000 49.004.000
Sum eiendeler 43.939.000 43.675.000 44.224.000 47.969.000 50.584.000
Sum opptjent egenkapital 40.916.000 40.400.000 41.846.000 42.934.000 46.306.000
Sum egenkapital 41.830.000 41.314.000 42.760.000 43.848.000 47.220.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.108.000 2.361.000 1.464.000 4.121.000 3.364.000
Sum gjeld og egenkapital 43.938.000 43.675.000 44.224.000 47.969.000 50.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 252.000 297.000 86.000 384.000 297.000
Andre inntekter 2.156.000 1.383.000 372.000 1.883.000 2.850.000
Driftsinntekter 2.408.000 1.680.000 458.000 2.266.000 3.147.000
Varekostnad -35.000 -66.000 -18.000 -117.000 -93.000
Lønninger -1.192.000 -1.134.000 -573.000 -1.130.000 -1.040.000
Avskrivning -127.000 -133.000 -133.000 -133.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -524.000 -476.000 -310.000 -252.000 -330.000
Driftskostnader -1.878.000 -1.809.000 -1.034.000 -1.632.000 -1.596.000
Driftsresultat 530.000 -128.000 -575.000 634.000 1.550.000
Finansinntekter 7.000 6.000 5.000 14.000 3.220.000
Finanskostnader -21.000 -7.000 -18.000 -19.000 -20.000
Finans -14.000 -1.000 -13.000 -5.000 3.200.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.317.000 -500.000 -4.000.000 -1.800.000
Årsresultat 516.000 -129.000 -588.000 629.000 4.750.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 7.000 13.000 20.000
Sum varige driftsmidler 1.052.000 1.179.000 1.313.000 1.446.000 1.580.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.499.000 1.500.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.551.000 2.679.000 1.313.000 1.446.000 1.580.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 5.000 0 0 0
Andre fordringer 60.000 27.000 55.000 1.000 19.000
Sum investeringer 38.651.000 40.769.000 40.874.000 44.657.000 46.869.000
Kasse, bank 677.000 195.000 1.982.000 1.865.000 2.115.000
Sum omløpsmidler 39.388.000 40.996.000 42.911.000 46.523.000 49.004.000
Sum eiendeler 43.939.000 43.675.000 44.224.000 47.969.000 50.584.000
Sum opptjent egenkapital 40.916.000 40.400.000 41.846.000 42.934.000 46.306.000
Sum egenkapital 41.830.000 41.314.000 42.760.000 43.848.000 47.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 30.000 10.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 42.000 27.000 42.000 21.000
Utbytte 0 -1.317.000 -500.000 -4.000.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 2.064.000 973.000 927.000 4.078.000 3.343.000
Sum kortsiktig gjeld 2.108.000 2.361.000 1.464.000 4.121.000 3.364.000
Sum gjeld og egenkapital 43.938.000 43.675.000 44.224.000 47.969.000 50.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.280.000 38.635.000 41.447.000 42.402.000 45.640.000
Likviditetsgrad 1 18.7 17.4 29.3 11.3 14.6
Likviditetsgrad 2 18.7 17.4 29.3 11.3 14.6
Soliditet 95.2 94.6 96.7 91.4 93.3
Resultatgrad 2 -7.6 -125.5 2 49.3
Rentedekningsgrad 25.2 -18.3 -31.9 33.4 238.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.2 -0.3 -1.3 1.4 9.4
Signatur
16.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex