Tohatt AS
Juridisk navn:  Tohatt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Tommy Hatteland Dronning Eufemias Gate 20 Åmsosen Fax:
0191 Oslo 5578 Nedre Vats
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 892108722
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
246.52%
Egenkapital  
  
558.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 296.000 0 0 0 0
Resultat: 4.737.000 -3.233.000 12.537.000 19.581.000 811.000
Egenkapital: 144.204.000 21.898.000 25.199.000 12.687.000 11.249.000
Regnskap for  Tohatt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 296.000 0 0 0 0
Driftskostnader -52.000 -59.000 -34.000 -16.000 -16.000
Driftsresultat 243.000 -59.000 -34.000 -16.000 -16.000
Finansinntekter 5.065.000 -3.026.000 12.701.000 19.603.000 828.000
Finanskostnader -572.000 -147.000 -130.000 -5.000 -2.000
Finans 4.493.000 -3.173.000 12.571.000 19.598.000 826.000
Resultat før skatt 4.737.000 -3.233.000 12.537.000 19.581.000 811.000
Skattekostnad -298.000 -68.000 -25.000 -144.000 -2.000
Årsresultat 4.438.000 -3.301.000 12.512.000 19.438.000 809.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.865.000 7.803.000 7.799.000 5.614.000 5.664.000
Sum omløpsmidler 29.472.000 26.464.000 29.871.000 25.223.000 6.204.000
Sum eiendeler 155.337.000 34.267.000 37.670.000 30.837.000 11.868.000
Sum opptjent egenkapital 16.926.000 12.488.000 15.788.000 3.277.000 1.839.000
Sum egenkapital 144.204.000 21.898.000 25.199.000 12.687.000 11.249.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.133.000 12.369.000 12.471.000 18.150.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 155.337.000 34.267.000 37.669.000 30.837.000 11.869.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 296.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 296.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -59.000 -34.000 -16.000 -16.000
Driftskostnader -52.000 -59.000 -34.000 -16.000 -16.000
Driftsresultat 243.000 -59.000 -34.000 -16.000 -16.000
Finansinntekter 5.065.000 -3.026.000 12.701.000 19.603.000 828.000
Finanskostnader -572.000 -147.000 -130.000 -5.000 -2.000
Finans 4.493.000 -3.173.000 12.571.000 19.598.000 826.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -18.000.000 -400.000
Årsresultat 4.438.000 -3.301.000 12.512.000 19.438.000 809.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 125.865.000 7.803.000 7.799.000 5.614.000 5.664.000
Sum anleggsmidler 125.865.000 7.803.000 7.799.000 5.614.000 5.664.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 204.000 0 0 0 0
Andre fordringer 332.000 634.000 20.000 18.021.000 80.000
Sum investeringer 28.312.000 25.601.000 20.231.000 6.616.000 6.121.000
Kasse, bank 625.000 230.000 9.620.000 587.000 3.000
Sum omløpsmidler 29.472.000 26.464.000 29.871.000 25.223.000 6.204.000
Sum eiendeler 155.337.000 34.267.000 37.670.000 30.837.000 11.868.000
Sum opptjent egenkapital 16.926.000 12.488.000 15.788.000 3.277.000 1.839.000
Sum egenkapital 144.204.000 21.898.000 25.199.000 12.687.000 11.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 97.000 68.000 2.000 144.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -18.000.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 11.037.000 12.301.000 12.470.000 18.007.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 11.133.000 12.369.000 12.471.000 18.150.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 155.337.000 34.267.000 37.669.000 30.837.000 11.869.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.339.000 14.095.000 17.400.000 7.073.000 5.584.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.1 2.4 1.4 10.0
Likviditetsgrad 2 2.6 2.1 2.4 1.4 10.1
Soliditet 92.8 63.9 66.9 41.1 94.8
Resultatgrad 82.1
Rentedekningsgrad 0.4 -0.4 -0.3 -3.2 406.0
Gjeldsgrad 0.1 0.6 0.5 1.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.4 33.6 63.5 6.8
Signatur
15.07.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex