Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tollesund AS
Juridisk navn:  Tollesund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57787928
Losna Gard Losna Gard Fax: 57787950
6926 Krakhella 6926 Krakhella
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Solund
Org.nr: 878603702
Aksjekapital: 277.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Askvoll Rekneskapsteneste As
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.48%
Resultat  
  
-100.94%
Egenkapital  
  
0.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 195.000 1.853.000 1.746.000 1.896.000 1.563.000
Resultat: -2.000 213.000 336.000 379.000 -108.000
Egenkapital: 1.126.000 1.120.000 948.000 687.000 401.000
Regnskap for  Tollesund AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 195.000 1.853.000 1.746.000 1.896.000 1.563.000
Driftskostnader -198.000 -1.565.000 -1.228.000 -1.305.000 -1.431.000
Driftsresultat -3.000 287.000 518.000 591.000 132.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader 0 -78.000 -185.000 -215.000 -240.000
Finans 1.000 -75.000 -182.000 -212.000 -240.000
Resultat før skatt -2.000 213.000 336.000 379.000 -108.000
Skattekostnad 9.000 -41.000 -75.000 -93.000 20.000
Årsresultat 6.000 172.000 260.000 286.000 -89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 373.000 346.000 3.587.000 3.926.000 4.293.000
Sum omløpsmidler 1.179.000 1.224.000 416.000 280.000 205.000
Sum eiendeler 1.552.000 1.570.000 4.003.000 4.206.000 4.498.000
Sum opptjent egenkapital 849.000 843.000 671.000 410.000 124.000
Sum egenkapital 1.126.000 1.120.000 948.000 687.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 177.000 234.000 2.716.000 2.985.000 3.242.000
Sum kortsiktig gjeld 249.000 216.000 339.000 533.000 855.000
Sum gjeld og egenkapital 1.552.000 1.570.000 4.003.000 4.205.000 4.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 145.000 1.211.000 1.629.000 1.775.000 1.307.000
Andre inntekter 50.000 642.000 116.000 121.000 256.000
Driftsinntekter 195.000 1.853.000 1.746.000 1.896.000 1.563.000
Varekostnad -28.000 -132.000 -33.000 -20.000 -450.000
Lønninger 0 -157.000 -98.000 -142.000 -140.000
Avskrivning -36.000 -188.000 -399.000 -463.000 -648.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -1.088.000 -698.000 -680.000 -193.000
Driftskostnader -198.000 -1.565.000 -1.228.000 -1.305.000 -1.431.000
Driftsresultat -3.000 287.000 518.000 591.000 132.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader 0 -78.000 -185.000 -215.000 -240.000
Finans 1.000 -75.000 -182.000 -212.000 -240.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 172.000 260.000 286.000 -89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 100.000 106.000 113.000 119.000 125.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 263.000 229.000 128.000 117.000 36.000
Sum varige driftsmidler 363.000 336.000 3.576.000 3.915.000 4.283.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 373.000 346.000 3.587.000 3.926.000 4.293.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 171.000 171.000 268.000 16.000 36.000
Andre fordringer 115.000 -153.000 5.000 32.000 166.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 892.000 1.206.000 143.000 233.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.179.000 1.224.000 416.000 280.000 205.000
Sum eiendeler 1.552.000 1.570.000 4.003.000 4.206.000 4.498.000
Sum opptjent egenkapital 849.000 843.000 671.000 410.000 124.000
Sum egenkapital 1.126.000 1.120.000 948.000 687.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 177.000 234.000 208.000 156.000 63.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 161.000
Sum langsiktig gjeld 177.000 234.000 2.716.000 2.985.000 3.242.000
Leverandørgjeld 195.000 196.000 20.000 33.000 124.000
Betalbar skatt 49.000 15.000 24.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 1.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 294.000 498.000 565.000
Sum kortsiktig gjeld 249.000 216.000 339.000 533.000 855.000
Sum gjeld og egenkapital 1.552.000 1.570.000 4.003.000 4.205.000 4.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 930.000 1.008.000 77.000 -253.000 -650.000
Likviditetsgrad 1 4.7 5.7 1.2 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 4.7 5.7 1.2 0.6 0.3
Soliditet 72.6 71.3 23.7 16.3 8.9
Resultatgrad -1.5 15.5 29.7 31.2 8.4
Rentedekningsgrad 3.7 2.8 2.8 0.6
Gjeldsgrad 0.4 0.4 3.2 5.1 10.2
Total kapitalrentabilitet -0.1 18.5 1 14.1 2.9
Signatur
17.10.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex