Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tom-Owe Mikalsen / Høiby
Juridisk navn:  Tom-Owe Mikalsen / Høiby
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95036975
Høibyvegen 451 Høibyvegen 451 Fax:
2224 Austmarka 2224 Austmarka
Fylke: Kommune:
Hedmark Kongsvinger
Org.nr: 998282993
Aksjekapital: 259.000 NOK
Etableringsdato: 4/23/2012
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.27%
Resultat  
  
-121.43%
Egenkapital  
  
16.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 239.000 381.000 63.000 26.000 11.000
Resultat: -21.000 98.000 12.000 -2.000 -2.000
Egenkapital: 273.000 235.000 268.000 244.000 260.000
Regnskap for  Tom-Owe Mikalsen / Høiby
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 239.000 381.000 63.000 26.000 11.000
Driftskostnader -261.000 -284.000 -51.000 -27.000 -12.000
Driftsresultat -21.000 98.000 12.000 -2.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -21.000 98.000 12.000 -2.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 98.000 12.000 -2.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 247.000 262.000 265.000 247.000 261.000
Sum omløpsmidler 28.000 0 3.000 0 0
Sum eiendeler 275.000 262.000 268.000 247.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 273.000 235.000 268.000 244.000 260.000
Sum egenkapital 273.000 235.000 268.000 244.000 260.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 27.000 0 3.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 262.000 268.000 247.000 261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 238.000 373.000 57.000 24.000 9.000
Andre inntekter 1.000 8.000 5.000 2.000 2.000
Driftsinntekter 239.000 381.000 63.000 26.000 11.000
Varekostnad -215.000 -224.000 -27.000 -1.000 -2.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -15.000 -4.000 -8.000 -14.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -56.000 -16.000 -12.000 -7.000
Driftskostnader -261.000 -284.000 -51.000 -27.000 -12.000
Driftsresultat -21.000 98.000 12.000 -2.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 98.000 12.000 -2.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000
Maskiner anlegg 0 0 18.000 0 14.000
Driftsløsøre 0 15.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 247.000 262.000 265.000 247.000 261.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 247.000 262.000 265.000 247.000 261.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 0 3.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 0 3.000 0 0
Sum eiendeler 275.000 262.000 268.000 247.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 273.000 235.000 268.000 244.000 260.000
Sum egenkapital 273.000 235.000 268.000 244.000 260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 27.000 0 3.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 27.000 0 3.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 262.000 268.000 247.000 261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 -27.000 3.000 -3.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 2 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 2 0 0.0 0.1 0.1
Soliditet 99.6 89.7 100.0 98.8 99.6
Resultatgrad -8.8 25.7 19.0 -7.7 -18.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -7.7 37.4 4.5 -0.8 -0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex