Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tom André Harestad As
Juridisk navn:  Tom André Harestad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180307
Storebøvegen 50 Storebøvegen 50 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918129413
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/25/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.1%
Resultat  
  
-80.39%
Egenkapital  
  
17.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 46.494.000 45.986.000 46.042.000 0
Resultat: 10.000 51.000 -494.000 0
Egenkapital: 67.000 57.000 6.000 500.000
Regnskap for  Tom André Harestad As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 46.494.000 45.986.000 46.042.000 0
Driftskostnader -46.491.000 -45.939.000 -46.543.000 0
Driftsresultat 3.000 47.000 -501.000 0
Finansinntekter 7.000 5.000 7.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 7.000 4.000 7.000 0
Resultat før skatt 10.000 51.000 -494.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 51.000 -494.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 35.000 42.000 0
Sum omløpsmidler 4.915.000 5.487.000 4.724.000 500.000
Sum eiendeler 4.943.000 5.522.000 4.766.000 500.000
Sum opptjent egenkapital -433.000 -443.000 -494.000 0
Sum egenkapital 67.000 57.000 6.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.876.000 5.466.000 4.760.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.943.000 5.523.000 4.766.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.479.000 45.305.000 45.215.000 0
Andre inntekter 1.015.000 681.000 827.000 0
Driftsinntekter 46.494.000 45.986.000 46.042.000 0
Varekostnad -38.981.000 -38.389.000 -38.948.000 0
Lønninger -2.797.000 -2.925.000 -2.798.000 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.706.000 -4.618.000 -4.791.000 0
Driftskostnader -46.491.000 -45.939.000 -46.543.000 0
Driftsresultat 3.000 47.000 -501.000 0
Finansinntekter 7.000 5.000 7.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 7.000 4.000 7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 51.000 -494.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 35.000 42.000 0
Sum varige driftsmidler 28.000 35.000 42.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 35.000 42.000 0
Varebeholdning 3.286.000 2.999.000 2.821.000 0
Kundefordringer 357.000 481.000 459.000 0
Andre fordringer 255.000 239.000 137.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.017.000 1.767.000 1.307.000 500.000
Sum omløpsmidler 4.915.000 5.487.000 4.724.000 500.000
Sum eiendeler 4.943.000 5.522.000 4.766.000 500.000
Sum opptjent egenkapital -433.000 -443.000 -494.000 0
Sum egenkapital 67.000 57.000 6.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.019.000 4.751.000 3.971.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 239.000 150.000 229.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 618.000 564.000 560.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.876.000 5.466.000 4.760.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.943.000 5.523.000 4.766.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 21.000 -36.000 500.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4 0
Soliditet 1.4 1 0.1 1
Resultatgrad 0 0.1 -1.1
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 72.8 95.9 793.3 0
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.9 -10.4 0
Signatur
12.12.2016
Prokurister
12.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex