Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tomasjordnes Velforening
Juridisk navn:  Tomasjordnes Velforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77603200
Postboks 6156 Tomasjordnes 59 Fax: 77603201
9291 Tromsø 9024 Tomasjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 993950602
Aksjekapital: 463.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/4/2008 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Nord
Utvikling:
Omsetning  
  
5.67%
Resultat  
  
-284%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 410.000 388.000 366.000 361.000 323.000
Resultat: -138.000 75.000 152.000 191.000 134.000
Egenkapital: 463.000 0 0 0 0
Regnskap for  Tomasjordnes Velforening
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 410.000 388.000 366.000 361.000 323.000
Driftskostnader -550.000 -313.000 -214.000 -170.000 -190.000
Driftsresultat -140.000 75.000 152.000 191.000 134.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -138.000 75.000 152.000 191.000 134.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 76.000 153.000 193.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 470.000 610.000 0 0 0
Sum eiendeler 470.000 610.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 463.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 470.000 9.000 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 410.000 388.000 366.000 361.000 323.000
Driftsinntekter 410.000 388.000 366.000 361.000 323.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -201.000 -149.000 -144.000 -91.000 -67.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -349.000 -164.000 -70.000 -79.000 -123.000
Driftskostnader -550.000 -313.000 -214.000 -170.000 -190.000
Driftsresultat -140.000 75.000 152.000 191.000 134.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 76.000 153.000 193.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 470.000 609.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 470.000 610.000 0 0 0
Sum eiendeler 470.000 610.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 463.000 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 470.000 9.000 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 463.000 601.000 0 0 0
Likviditetsgrad 1 67.1 67.8
Likviditetsgrad 2 67.1 67.8 0 0.0 0.0
Soliditet 98.5 0
Resultatgrad -34.1 19.3 41.5 52.9 41.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -29.4 833.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex