Tombre Fiskeanlegg AS
Juridisk navn:  Tombre Fiskeanlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56585217
Leiro 33 Leiro 33 Fax:
5640 Eikelandsosen 5640 Eikelandsosen
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 941541240
Aksjekapital: 192.774 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/24/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.9%
Resultat  
  
-491.3%
Egenkapital  
  
-44.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 363.471.000 213.930.000 206.884.000 320.219.000 208.871.000
Resultat: -194.511.000 49.709.000 73.612.000 117.640.000 113.594.000
Egenkapital: 336.947.000 604.995.000 565.690.000 501.647.000 403.599.000
Regnskap for  Tombre Fiskeanlegg AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 363.471.000 213.930.000 206.884.000 320.219.000 208.871.000
Driftskostnader -256.357.000 -205.387.000 -174.497.000 -245.644.000 -139.509.000
Driftsresultat 107.115.000 8.543.000 32.387.000 74.575.000 69.363.000
Finansinntekter 99.124.000 52.579.000 55.535.000 44.444.000 45.685.000
Finanskostnader -400.750.000 -11.414.000 -14.311.000 -1.378.000 -1.455.000
Finans -301.626.000 41.165.000 41.224.000 43.066.000 44.230.000
Resultat før skatt -194.511.000 49.709.000 73.612.000 117.640.000 113.594.000
Skattekostnad -20.416.000 -490.000 -2.099.000 -18.792.000 -11.614.000
Årsresultat -214.928.000 49.219.000 71.512.000 98.848.000 101.980.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 626.041.000 901.328.000 856.889.000 842.204.000 289.187.000
Sum omløpsmidler 332.392.000 232.037.000 307.766.000 152.494.000 234.746.000
Sum eiendeler 958.433.000 1.133.365.000 1.164.655.000 994.698.000 523.933.000
Sum opptjent egenkapital 336.447.000 604.495.000 565.190.000 501.148.000 403.099.000
Sum egenkapital 336.947.000 604.995.000 565.690.000 501.647.000 403.599.000
Sum langsiktig gjeld 316.134.000 384.384.000 434.617.000 430.596.000 68.720.000
Sum kortsiktig gjeld 305.352.000 143.985.000 164.348.000 62.456.000 51.613.000
Sum gjeld og egenkapital 958.433.000 1.133.364.000 1.164.655.000 994.700.000 523.932.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 357.119.000 204.684.000 193.188.000 314.666.000 193.130.000
Andre inntekter 6.352.000 9.245.000 13.696.000 5.553.000 15.741.000
Driftsinntekter 363.471.000 213.930.000 206.884.000 320.219.000 208.871.000
Varekostnad -232.690.000 -137.748.000 -180.428.000 -176.947.000 -118.841.000
Lønninger -7.350.000 -7.156.000 -7.904.000 -6.204.000 -8.041.000
Avskrivning -4.440.000 -5.640.000 -5.665.000 -5.471.000 -4.450.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -35.293.000 -29.363.000 -29.719.000 -33.969.000 -39.357.000
Driftskostnader -256.357.000 -205.387.000 -174.497.000 -245.644.000 -139.509.000
Driftsresultat 107.115.000 8.543.000 32.387.000 74.575.000 69.363.000
Finansinntekter 99.124.000 52.579.000 55.535.000 44.444.000 45.685.000
Finanskostnader -400.750.000 -11.414.000 -14.311.000 -1.378.000 -1.455.000
Finans -301.626.000 41.165.000 41.224.000 43.066.000 44.230.000
Konsernbidrag -3.120.000 -4.914.000 -2.470.000 -800.000 0
Utbytte 0 -15.000.000
Årsresultat -214.928.000 49.219.000 71.512.000 98.848.000 101.980.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 43.147.000 27.840.000 27.840.000 23.940.000 23.940.000
Fast eiendom 5.074.000 5.229.000 5.384.000 5.451.000 488.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 8.341.000 12.281.000 17.194.000 22.378.000 20.242.000
Sum varige driftsmidler 15.111.000 17.561.000 22.678.000 27.979.000 20.928.000
Sum finansielle anleggsmidler 567.782.000 855.926.000 806.371.000 790.286.000 244.319.000
Sum anleggsmidler 626.041.000 901.328.000 856.889.000 842.204.000 289.187.000
Varebeholdning 130.149.000 106.621.000 133.203.000 81.653.000 104.744.000
Kundefordringer 31.427.000 8.355.000 41.356.000 15.040.000 64.703.000
Andre fordringer 1.596.000 11.356.000 31.439.000 10.378.000 5.716.000
Sum investeringer 67.000 67.000 67.000
Kasse, bank 169.220.000 8.528.000 1.204.000 28.547.000 53.285.000
Sum omløpsmidler 332.392.000 232.037.000 307.766.000 152.494.000 234.746.000
Sum eiendeler 958.433.000 1.133.365.000 1.164.655.000 994.698.000 523.933.000
Sum opptjent egenkapital 336.447.000 604.495.000 565.190.000 501.148.000 403.099.000
Sum egenkapital 336.947.000 604.995.000 565.690.000 501.647.000 403.599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.726.000 27.023.000 33.012.000 22.530.000 27.419.000
Gjeld til kredittinstitutt 18.947.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 316.134.000 384.384.000 434.617.000 430.596.000 68.720.000
Leverandørgjeld 63.498.000 40.998.000 26.110.000 27.166.000 9.669.000
Betalbar skatt 14.834.000 5.093.000 6.242.000 21.549.000 8.208.000
Skyldig offentlige avgifter 932.000 1.999.000 450.000 328.000 6.684.000
Utbytte 0 -15.000.000
Annen kortsiktig gjeld 201.087.000 95.895.000 112.599.000 13.413.000 12.051.000
Sum kortsiktig gjeld 305.352.000 143.985.000 164.348.000 62.456.000 51.613.000
Sum gjeld og egenkapital 958.433.000 1.133.364.000 1.164.655.000 994.700.000 523.932.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.040.000 88.052.000 143.418.000 90.038.000 183.133.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1.9 2.4 4.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.1 1.1 2.5
Soliditet 35.2 53.4 48.6 50.4 7
Resultatgrad 29.5 4.0 15.7 23.3 33.2
Rentedekningsgrad 0.3 0.7 2.3 54.1 47.7
Gjeldsgrad 1.8 0.9 1.1 1 0.3
Total kapitalrentabilitet 21.5 5.4 7.5 1 2
Signatur
20.11.2023
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
20.11.2023
Styremedlemene kvar for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex