Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tomina Frisør AS
Juridisk navn:  Tomina Frisør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63818521
Kirkegaten 6 Kirkegaten 6 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 982802865
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/1/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Romerike Regnskap Myhrer As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.9%
Resultat  
  
59.12%
Egenkapital  
  
-0.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.709.000 2.819.000 2.779.000 2.667.000 2.264.000
Resultat: 253.000 159.000 183.000 135.000 99.000
Egenkapital: 337.000 338.000 337.000 300.000 204.000
Regnskap for  Tomina Frisør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.709.000 2.819.000 2.779.000 2.667.000 2.264.000
Driftskostnader -2.457.000 -2.661.000 -2.596.000 -2.534.000 -2.168.000
Driftsresultat 251.000 159.000 182.000 133.000 96.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 253.000 159.000 183.000 135.000 99.000
Skattekostnad -59.000 -39.000 -47.000 -38.000 -28.000
Årsresultat 194.000 121.000 137.000 97.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 10.000 12.000
Sum omløpsmidler 941.000 915.000 887.000 705.000 516.000
Sum eiendeler 941.000 915.000 892.000 715.000 528.000
Sum opptjent egenkapital 233.000 234.000 233.000 197.000 100.000
Sum egenkapital 337.000 338.000 337.000 300.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 604.000 577.000 555.000 415.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 941.000 915.000 892.000 716.000 528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.667.000 2.264.000
Andre inntekter 2.709.000 2.819.000 2.779.000 0 0
Driftsinntekter 2.709.000 2.819.000 2.779.000 2.667.000 2.264.000
Varekostnad -215.000 -210.000 0 0 0
Lønninger -1.626.000 -1.920.000 -1.840.000 -1.737.000 -1.521.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -616.000 -531.000 -524.000 -506.000 -440.000
Driftskostnader -2.457.000 -2.661.000 -2.596.000 -2.534.000 -2.168.000
Driftsresultat 251.000 159.000 182.000 133.000 96.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -195.000 -120.000 -100.000 0 0
Årsresultat 194.000 121.000 137.000 97.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 7.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 3.000 2.000
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 10.000 12.000
Varebeholdning 225.000 200.000 155.000 121.000 86.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 19.000 29.000 19.000 34.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 697.000 686.000 713.000 550.000 393.000
Sum omløpsmidler 941.000 915.000 887.000 705.000 516.000
Sum eiendeler 941.000 915.000 892.000 715.000 528.000
Sum opptjent egenkapital 233.000 234.000 233.000 197.000 100.000
Sum egenkapital 337.000 338.000 337.000 300.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 195.000 120.000 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 35.000 11.000 9.000 14.000
Betalbar skatt 59.000 36.000 43.000 36.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 174.000 205.000 226.000 206.000 169.000
Utbytte -195.000 -120.000 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 182.000 176.000 165.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 577.000 555.000 415.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 941.000 915.000 892.000 716.000 528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 337.000 338.000 332.000 290.000 192.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.4
Soliditet 35.8 36.9 37.8 42.0 38.6
Resultatgrad 9.3 5.6 6.5 5.0 4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.7 1.6 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 26.9 17.5 20.5 18.9 18.8
Signatur
14.05.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex