Tommeliten Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Tommeliten Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98456131
Liljedahlvegen 21 Liljedahlvegen 21 Fax: 70149364
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 855912082
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 10/30/1989
Foretakstype: SA
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.24%
Resultat  
  
-31.87%
Egenkapital  
  
-0.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.629.000 10.100.000 9.693.000 8.696.000 8.602.000
Resultat: 590.000 866.000 750.000 824.000 584.000
Egenkapital: 3.644.000 3.649.000 1.361.000 2.409.000 1.789.000
Regnskap for  Tommeliten Fus Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.629.000 10.100.000 9.693.000 8.696.000 8.602.000
Driftskostnader -10.053.000 -9.234.000 -8.936.000 -7.864.000 -8.011.000
Driftsresultat 576.000 867.000 756.000 833.000 592.000
Finansinntekter 25.000 7.000 6.000 3.000 12.000
Finanskostnader -10.000 -8.000 -11.000 -12.000 -21.000
Finans 15.000 -1.000 -5.000 -9.000 -9.000
Resultat før skatt 590.000 866.000 750.000 824.000 584.000
Skattekostnad -130.000 -197.000 -179.000 -203.000 -156.000
Årsresultat 460.000 668.000 572.000 621.000 428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.954.000 4.136.000 4.317.000 4.564.000 4.940.000
Sum omløpsmidler 2.659.000 2.178.000 1.226.000 736.000 2.708.000
Sum eiendeler 6.613.000 6.314.000 5.543.000 5.300.000 7.648.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 668.000 0 1.048.000 428.000
Sum egenkapital 3.644.000 3.649.000 1.361.000 2.409.000 1.789.000
Sum langsiktig gjeld 397.000 542.000 681.000 831.000 962.000
Sum kortsiktig gjeld 2.572.000 2.121.000 3.500.000 2.060.000 4.896.000
Sum gjeld og egenkapital 6.613.000 6.312.000 5.542.000 5.300.000 7.647.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.627.000 10.089.000 9.633.000 8.696.000 8.602.000
Andre inntekter 2.000 11.000 59.000 0 0
Driftsinntekter 10.629.000 10.100.000 9.693.000 8.696.000 8.602.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.362.000 -7.504.000 -7.417.000 -6.330.000 -6.405.000
Avskrivning -182.000 -182.000 -246.000 -376.000 -376.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.509.000 -1.548.000 -1.273.000 -1.158.000 -1.230.000
Driftskostnader -10.053.000 -9.234.000 -8.936.000 -7.864.000 -8.011.000
Driftsresultat 576.000 867.000 756.000 833.000 592.000
Finansinntekter 25.000 7.000 6.000 3.000 12.000
Finanskostnader -10.000 -8.000 -11.000 -12.000 -21.000
Finans 15.000 -1.000 -5.000 -9.000 -9.000
Konsernbidrag -466.000 0 -1.620.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 460.000 668.000 572.000 621.000 428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.954.000 4.136.000 4.317.000 4.499.000 4.681.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 65.000 259.000
Sum varige driftsmidler 3.954.000 4.136.000 4.317.000 4.564.000 4.940.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.954.000 4.136.000 4.317.000 4.564.000 4.940.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 0 0 0 0
Andre fordringer 2.319.000 1.895.000 947.000 485.000 2.493.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 282.000 278.000 252.000 214.000
Sum omløpsmidler 2.659.000 2.178.000 1.226.000 736.000 2.708.000
Sum eiendeler 6.613.000 6.314.000 5.543.000 5.300.000 7.648.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 668.000 0 1.048.000 428.000
Sum egenkapital 3.644.000 3.649.000 1.361.000 2.409.000 1.789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 269.000 243.000 211.000 190.000 135.000
Gjeld til kredittinstitutt 785.000 185.000 1.805.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 397.000 542.000 681.000 831.000 962.000
Leverandørgjeld 370.000 365.000 325.000 194.000 273.000
Betalbar skatt 0 195.000 0 177.000 0
Skyldig offentlige avgifter 659.000 100.000 98.000 90.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 758.000 1.276.000 1.273.000 1.600.000 4.541.000
Sum kortsiktig gjeld 2.572.000 2.121.000 3.500.000 2.060.000 4.896.000
Sum gjeld og egenkapital 6.613.000 6.312.000 5.542.000 5.300.000 7.647.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.000 57.000 -2.274.000 -1.324.000 -2.188.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.4 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 1 1 0.4 0.4 0.6
Soliditet 55.1 57.8 24.6 45.5 23.4
Resultatgrad 5.4 8.6 7.8 9.6 6.9
Rentedekningsgrad 57.6 108.4 68.7 69.4 28.8
Gjeldsgrad 0.8 0.7 3.1 1.2 3.3
Total kapitalrentabilitet 9.1 13.8 13.7 15.8 7.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex