Tommi Salongen Økern AS
Juridisk navn:  Tommi Salongen Økern AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22650890
Kjørbokollen 30 Kjørbokollen 30 Fax: 22651895
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 965994971
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/16/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Hedemarks Revisjonsbyrå AS
Regnskapsfører: Ck Regnskap Knut Dahle
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.21%
Egenkapital  
  
-21.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 4.913.000 2.144.000 3.420.000 4.340.000
Resultat: -10.000 4.862.000 -530.000 108.000 426.000
Egenkapital: 2.753.000 3.514.000 -295.000 235.000 161.000
Regnskap for  Tommi Salongen Økern AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 4.913.000 2.144.000 3.420.000 4.340.000
Driftskostnader -12.000 -58.000 -2.675.000 -3.317.000 -3.929.000
Driftsresultat -12.000 4.856.000 -532.000 104.000 412.000
Finansinntekter 2.000 5.000 0 2.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 5.000 0 2.000 11.000
Resultat før skatt -10.000 4.862.000 -530.000 108.000 426.000
Skattekostnad 0 -1.054.000 0 -34.000 -125.000
Årsresultat -10.000 3.808.000 -530.000 74.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 52.000 83.000
Sum omløpsmidler 2.753.000 4.568.000 163.000 626.000 1.160.000
Sum eiendeler 2.753.000 4.568.000 163.000 678.000 1.243.000
Sum opptjent egenkapital 2.653.000 3.414.000 -395.000 135.000 61.000
Sum egenkapital 2.753.000 3.514.000 -295.000 235.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.054.000 458.000 443.000 1.082.000
Sum gjeld og egenkapital 2.753.000 4.568.000 163.000 678.000 1.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.144.000 3.420.000 4.340.000
Andre inntekter 0 4.913.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 4.913.000 2.144.000 3.420.000 4.340.000
Varekostnad 0 0 -294.000 -356.000 -487.000
Lønninger 0 -12.000 -1.574.000 -2.277.000 -2.676.000
Avskrivning 0 0 -5.000 -31.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -46.000 -802.000 -653.000 -735.000
Driftskostnader -12.000 -58.000 -2.675.000 -3.317.000 -3.929.000
Driftsresultat -12.000 4.856.000 -532.000 104.000 412.000
Finansinntekter 2.000 5.000 0 2.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 5.000 0 2.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat -10.000 3.808.000 -530.000 74.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000 36.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 5.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 47.000 47.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 52.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0 171.000 197.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 51.000 16.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.753.000 4.567.000 112.000 438.000 940.000
Sum omløpsmidler 2.753.000 4.568.000 163.000 626.000 1.160.000
Sum eiendeler 2.753.000 4.568.000 163.000 678.000 1.243.000
Sum opptjent egenkapital 2.653.000 3.414.000 -395.000 135.000 61.000
Sum egenkapital 2.753.000 3.514.000 -295.000 235.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 300.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 34.000 19.000 87.000
Betalbar skatt 0 1.054.000 0 34.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 149.000 227.000 332.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 275.000 163.000 239.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.054.000 458.000 443.000 1.082.000
Sum gjeld og egenkapital 2.753.000 4.568.000 163.000 678.000 1.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.753.000 3.514.000 -295.000 183.000 78.000
Likviditetsgrad 1 4.3 0.4 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0 4.3 0.4 1.1 0.9
Soliditet 1 76.9 34.7 13.0
Resultatgrad 98.8 -24.8 3.0 9.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3 -1.6 1.9 6.7
Total kapitalrentabilitet -0.4 106.4 -326.4 15.6 34.0
Signatur
29.03.2017
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex