Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tomt AS
Juridisk navn:  Tomt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198104
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 988201626
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.86%
Resultat  
  
-10.31%
Egenkapital  
  
18.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.774.000 1.968.000 1.703.000 1.781.000 1.560.000
Resultat: 1.166.000 1.300.000 993.000 1.100.000 784.000
Egenkapital: 5.704.000 4.795.000 3.797.000 3.042.000 2.220.000
Regnskap for  Tomt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.774.000 1.968.000 1.703.000 1.781.000 1.560.000
Driftskostnader -437.000 -472.000 -477.000 -400.000 -411.000
Driftsresultat 1.337.000 1.496.000 1.226.000 1.381.000 1.149.000
Finansinntekter 7.000 8.000 8.000 8.000 9.000
Finanskostnader -178.000 -205.000 -241.000 -290.000 -374.000
Finans -171.000 -197.000 -233.000 -282.000 -365.000
Resultat før skatt 1.166.000 1.300.000 993.000 1.100.000 784.000
Skattekostnad -258.000 -301.000 -238.000 -277.000 -212.000
Årsresultat 908.000 998.000 755.000 822.000 572.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.330.000 12.613.000 12.896.000 13.179.000 13.462.000
Sum omløpsmidler 763.000 662.000 433.000 531.000 316.000
Sum eiendeler 13.093.000 13.275.000 13.329.000 13.710.000 13.778.000
Sum opptjent egenkapital 5.604.000 4.695.000 3.697.000 2.942.000 2.120.000
Sum egenkapital 5.704.000 4.795.000 3.797.000 3.042.000 2.220.000
Sum langsiktig gjeld 7.032.000 8.041.000 9.195.000 10.295.000 11.298.000
Sum kortsiktig gjeld 358.000 439.000 337.000 373.000 260.000
Sum gjeld og egenkapital 13.094.000 13.275.000 13.329.000 13.710.000 13.778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.694.000 1.902.000 1.662.000 1.758.000 1.535.000
Andre inntekter 79.000 66.000 41.000 23.000 25.000
Driftsinntekter 1.774.000 1.968.000 1.703.000 1.781.000 1.560.000
Varekostnad -29.000 -62.000 -66.000 -10.000 -23.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -283.000 -283.000 -283.000 -283.000 -283.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -127.000 -128.000 -107.000 -105.000
Driftskostnader -437.000 -472.000 -477.000 -400.000 -411.000
Driftsresultat 1.337.000 1.496.000 1.226.000 1.381.000 1.149.000
Finansinntekter 7.000 8.000 8.000 8.000 9.000
Finanskostnader -178.000 -205.000 -241.000 -290.000 -374.000
Finans -171.000 -197.000 -233.000 -282.000 -365.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 908.000 998.000 755.000 822.000 572.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.330.000 12.613.000 12.896.000 13.179.000 13.462.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.330.000 12.613.000 12.896.000 13.179.000 13.462.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.330.000 12.613.000 12.896.000 13.179.000 13.462.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 66.000 23.000 22.000 22.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 697.000 639.000 410.000 508.000 294.000
Sum omløpsmidler 763.000 662.000 433.000 531.000 316.000
Sum eiendeler 13.093.000 13.275.000 13.329.000 13.710.000 13.778.000
Sum opptjent egenkapital 5.604.000 4.695.000 3.697.000 2.942.000 2.120.000
Sum egenkapital 5.704.000 4.795.000 3.797.000 3.042.000 2.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 232.000 241.000 245.000 245.000 248.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.032.000 8.041.000 9.195.000 10.295.000 11.298.000
Leverandørgjeld 23.000 27.000 28.000 23.000 7.000
Betalbar skatt 266.000 306.000 238.000 281.000 190.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 68.000 70.000 68.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 39.000 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 358.000 439.000 337.000 373.000 260.000
Sum gjeld og egenkapital 13.094.000 13.275.000 13.329.000 13.710.000 13.778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 405.000 223.000 96.000 158.000 56.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 1.3 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 1.3 1.5 1.3
Soliditet 43.6 36.1 28.5 22.2 16.1
Resultatgrad 75.4 7 7 77.5 73.7
Rentedekningsgrad 7.5 7.3 5.1 4.8 3.1
Gjeldsgrad 1.3 1.8 2.5 3.5 5.2
Total kapitalrentabilitet 10.3 11.3 9.3 10.1 8.4
Signatur
21.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex