Tomte Invest As
Juridisk navn:  Tomte Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95284023
Ruskeneshaugen 7 Ruskeneshaugen 7 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996997049
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/12/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odd Monsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
47.3%
Egenkapital  
  
60.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 327.000 222.000 154.000 580.000 -627.000
Egenkapital: 870.000 543.000 321.000 167.000 -413.000
Regnskap for  Tomte Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 0 -1.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -1.000 0 -1.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 345.000 240.000 130.000 0 40.000
Finanskostnader -17.000 -17.000 26.000 583.000 -664.000
Finans 328.000 223.000 156.000 583.000 -624.000
Resultat før skatt 327.000 222.000 154.000 580.000 -627.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 327.000 222.000 154.000 580.000 -627.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.297.000 1.297.000 1.297.000 1.254.000 652.000
Sum omløpsmidler 165.000 27.000 110.000 19.000 22.000
Sum eiendeler 1.462.000 1.324.000 1.407.000 1.273.000 674.000
Sum opptjent egenkapital 770.000 443.000 221.000 67.000 -513.000
Sum egenkapital 870.000 543.000 321.000 167.000 -413.000
Sum langsiktig gjeld 590.000 691.000 690.000 711.000 673.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 90.000 395.000 395.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 1.461.000 1.324.000 1.406.000 1.273.000 675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0 -1.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader -1.000 0 -1.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -1.000 0 -1.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 345.000 240.000 130.000 0 40.000
Finanskostnader -17.000 -17.000 26.000 583.000 -664.000
Finans 328.000 223.000 156.000 583.000 -624.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 327.000 222.000 154.000 580.000 -627.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.297.000 1.297.000 1.297.000 1.254.000 652.000
Sum anleggsmidler 1.297.000 1.297.000 1.297.000 1.254.000 652.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 165.000 27.000 110.000 19.000 22.000
Sum omløpsmidler 165.000 27.000 110.000 19.000 22.000
Sum eiendeler 1.462.000 1.324.000 1.407.000 1.273.000 674.000
Sum opptjent egenkapital 770.000 443.000 221.000 67.000 -513.000
Sum egenkapital 870.000 543.000 321.000 167.000 -413.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 590.000 691.000 690.000 711.000 673.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 90.000 395.000 395.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 90.000 395.000 395.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 1.461.000 1.324.000 1.406.000 1.273.000 675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 -63.000 -285.000 -376.000 -393.000
Likviditetsgrad 1 1 0.3 0.3 0 0.1
Likviditetsgrad 2 1 0.3 0.3 0 0.1
Soliditet 59.5 4 22.8 13.1 -61.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 0 0 0 0.1
Gjeldsgrad 0.7 1.4 3.4 6.6 -2.6
Total kapitalrentabilitet 23.5 18.1 9.2 -0.2 5.5
Signatur
24.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex