Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tomte Invest As
Juridisk navn:  Tomte Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95284023
Ruskeneshaugen 7 Ruskeneshaugen 7 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 996997049
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/12/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odd Monsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44.16%
Egenkapital  
  
69.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 222.000 154.000 580.000 -627.000 74.000
Egenkapital: 543.000 321.000 167.000 -413.000 214.000
Regnskap for  Tomte Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 240.000 130.000 0 40.000 100.000
Finanskostnader -17.000 26.000 583.000 -664.000 -22.000
Finans 223.000 156.000 583.000 -624.000 78.000
Resultat før skatt 222.000 154.000 580.000 -627.000 74.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 222.000 154.000 580.000 -627.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.297.000 1.297.000 1.254.000 652.000 1.297.000
Sum omløpsmidler 27.000 110.000 19.000 22.000 8.000
Sum eiendeler 1.324.000 1.407.000 1.273.000 674.000 1.305.000
Sum opptjent egenkapital 443.000 221.000 67.000 -513.000 114.000
Sum egenkapital 543.000 321.000 167.000 -413.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 691.000 690.000 711.000 673.000 673.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 395.000 395.000 415.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.324.000 1.406.000 1.273.000 675.000 1.304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 240.000 130.000 0 40.000 100.000
Finanskostnader -17.000 26.000 583.000 -664.000 -22.000
Finans 223.000 156.000 583.000 -624.000 78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 222.000 154.000 580.000 -627.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.297.000 1.297.000 1.254.000 652.000 1.297.000
Sum anleggsmidler 1.297.000 1.297.000 1.254.000 652.000 1.297.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 110.000 19.000 22.000 8.000
Sum omløpsmidler 27.000 110.000 19.000 22.000 8.000
Sum eiendeler 1.324.000 1.407.000 1.273.000 674.000 1.305.000
Sum opptjent egenkapital 443.000 221.000 67.000 -513.000 114.000
Sum egenkapital 543.000 321.000 167.000 -413.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 691.000 690.000 711.000 673.000 673.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 395.000 395.000 415.000 417.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 395.000 395.000 415.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.324.000 1.406.000 1.273.000 675.000 1.304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 -285.000 -376.000 -393.000 -409.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0 0.1 0.1
Soliditet 4 22.8 13.1 -61.2 16.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 0 0.1 4.4
Gjeldsgrad 1.4 3.4 6.6 -2.6 5.1
Total kapitalrentabilitet 18.1 9.2 -0.2 5.5 7.4
Signatur
24.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex