Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tomteutvikling Ryfylke As
Juridisk navn:  Tomteutvikling Ryfylke As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Årdalstunet Årdalstunet Fax:
4137 Årdal I Ryfylke 4137 Årdal I Ryfylke
Fylke: Kommune:
Rogaland Hjelmeland
Org.nr: 814420302
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/4/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3047.62%
Egenkapital  
  
57.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.850.000 0 0 0
Resultat: 619.000 -21.000 -78.000 -25.000
Egenkapital: 1.377.000 876.000 897.000 975.000
Regnskap for  Tomteutvikling Ryfylke As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.850.000 0 0 0
Driftskostnader -4.161.000 109.000 -7.000 -15.000
Driftsresultat 689.000 109.000 -7.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -130.000 -71.000 -10.000
Finans -70.000 -130.000 -71.000 -10.000
Resultat før skatt 619.000 -21.000 -78.000 -25.000
Skattekostnad -118.000 0 0 0
Årsresultat 501.000 -21.000 -78.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.065.000 5.157.000 4.424.000 4.484.000
Sum eiendeler 2.065.000 5.157.000 4.424.000 4.484.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 -124.000 -103.000 -25.000
Sum egenkapital 1.377.000 876.000 897.000 975.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 3.500.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 4.280.000 3.527.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 2.066.000 5.156.000 4.424.000 4.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.850.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.850.000 0 0 0
Varekostnad -968.000 -1.017.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -21.000 -7.000 -15.000
Driftskostnader -4.161.000 109.000 -7.000 -15.000
Driftsresultat 689.000 109.000 -7.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -130.000 -71.000 -10.000
Finans -70.000 -130.000 -71.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 501.000 -21.000 -78.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 2.015.000 5.147.000 4.000.000 4.000.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 9.000 424.000 484.000
Sum omløpsmidler 2.065.000 5.157.000 4.424.000 4.484.000
Sum eiendeler 2.065.000 5.157.000 4.424.000 4.484.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 -124.000 -103.000 -25.000
Sum egenkapital 1.377.000 876.000 897.000 975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 429.000 3.496.000 2.018.000 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 3.500.000
Leverandørgjeld 132.000 774.000 0 0
Betalbar skatt 107.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 10.000 1.509.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 4.280.000 3.527.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 2.066.000 5.156.000 4.424.000 4.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.388.000 877.000 897.000 4.475.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1 1.3 498.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.2 53.8
Soliditet 66.7 1 20.3 21.7
Resultatgrad 14.2
Rentedekningsgrad 9.8 0.8 -0.1 -1.5
Gjeldsgrad 0.5 4.9 3.9 3.6
Total kapitalrentabilitet 33.3 2.1 -0.2 -0.3
Signatur
07.11.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex