Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tone A. Aase As
Juridisk navn:  Tone A. Aase As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grimstadvegen 263 Grimstadvegen 263 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 920708676
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/11/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 93.000
Resultat: 6.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Tone A. Aase As
Resultat 2018
Driftsinntekter 93.000
Driftskostnader -88.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 31.000
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 93.000
Varekostnad -41.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -47.000
Driftskostnader -88.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 25.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.000
Sum omløpsmidler 31.000
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 3
Likviditetsgrad 2 6
Soliditet 96.8
Resultatgrad 6.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 19.4
Signatur
12.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex