Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tonstadbrinken Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Tonstadbrinken Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40603042
Strandveien 43 Strandveien 43 Fax:
7067 Trondheim 7067 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 994674129
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
102.3%
Egenkapital  
  
62.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 141.186.000 2.000 18.000
Resultat: 44.000 -1.916.000 -1.607.000 -6.590.000 -23.000
Egenkapital: -3.535.000 -9.455.000 -7.539.000 -5.931.000 684.000
Regnskap for  Tonstadbrinken Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 141.186.000 2.000 18.000
Driftskostnader 376.000 -1.698.000 -142.704.000 -6.587.000 -48.000
Driftsresultat 376.000 -1.698.000 -1.519.000 -6.585.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader -333.000 -219.000 -89.000 -8.000 0
Finans -333.000 -219.000 -88.000 -5.000 6.000
Resultat før skatt 44.000 -1.916.000 -1.607.000 -6.590.000 -23.000
Skattekostnad 0 0 0 -25.000 4.000
Årsresultat 44.000 -1.916.000 -1.607.000 -6.615.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 25.000
Sum omløpsmidler 1.444.000 1.476.000 1.457.000 153.213.000 129.376.000
Sum eiendeler 1.444.000 1.476.000 1.457.000 153.213.000 129.401.000
Sum opptjent egenkapital -4.285.000 -10.205.000 -8.289.000 -6.681.000 -66.000
Sum egenkapital -3.535.000 -9.455.000 -7.539.000 -5.931.000 684.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.979.000 10.931.000 8.996.000 159.145.000 128.718.000
Sum gjeld og egenkapital 1.444.000 1.476.000 1.457.000 153.214.000 129.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 141.186.000 2.000 18.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 141.186.000 2.000 18.000
Varekostnad 0 -1.639.000 -142.505.000 -6.500.000 -8.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 376.000 -59.000 -199.000 -87.000 -40.000
Driftskostnader 376.000 -1.698.000 -142.704.000 -6.587.000 -48.000
Driftsresultat 376.000 -1.698.000 -1.519.000 -6.585.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader -333.000 -219.000 -89.000 -8.000 0
Finans -333.000 -219.000 -88.000 -5.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 -1.916.000 -1.607.000 -6.615.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 25.000
Varebeholdning 0 0 0 146.048.000 128.040.000
Kundefordringer 1.444.000 1.444.000 1.444.000 5.867.000 1.335.000
Andre fordringer 0 13.000 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 19.000 0 1.298.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.444.000 1.476.000 1.457.000 153.213.000 129.376.000
Sum eiendeler 1.444.000 1.476.000 1.457.000 153.213.000 129.401.000
Sum opptjent egenkapital -4.285.000 -10.205.000 -8.289.000 -6.681.000 -66.000
Sum egenkapital -3.535.000 -9.455.000 -7.539.000 -5.931.000 684.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.966.000 9.689.000 8.217.000 19.883.000 29.363.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 1.227.000 763.000 1.300.000 3.275.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 15.000 16.000 137.962.000 96.080.000
Sum kortsiktig gjeld 4.979.000 10.931.000 8.996.000 159.145.000 128.718.000
Sum gjeld og egenkapital 1.444.000 1.476.000 1.457.000 153.214.000 129.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.535.000 -9.455.000 -7.539.000 -5.932.000 658.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.2 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.2 0 0.1
Soliditet -244.8 -640.6 -517.4 -3.9 0.5
Resultatgrad -1.1 -161.1
Rentedekningsgrad 1.1 -7.8 -17.1 -823.1
Gjeldsgrad -1.4 -1.2 -1.2 -26.8 188.2
Total kapitalrentabilitet 2 -104.2 -4.3 0.0
Signatur
12.11.2018
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex