Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tony's Sushi Og Thai Restaurant As
Juridisk navn:  Tony's Sushi Og Thai Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kapellveien 84 Kapellveien 84 Fax:
1452 Nesoddtangen 1452 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 921418051
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/18/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 434.000
Resultat: -43.000
Egenkapital: -13.000
Regnskap for  Tony's Sushi Og Thai Restaurant As
Resultat 2018
Driftsinntekter 434.000
Driftskostnader -477.000
Driftsresultat -43.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -43.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 185.000
Sum eiendeler 185.000
Sum opptjent egenkapital -43.000
Sum egenkapital -13.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 198.000
Sum gjeld og egenkapital 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 434.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 434.000
Varekostnad -112.000
Lønninger -212.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -153.000
Driftskostnader -477.000
Driftsresultat -43.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 39.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 147.000
Sum omløpsmidler 185.000
Sum eiendeler 185.000
Sum opptjent egenkapital -43.000
Sum egenkapital -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000
Sum gjeld og egenkapital 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet -
Resultatgrad -9.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -15.2
Total kapitalrentabilitet -23.2
Signatur
19.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex