Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tootsie ANS
Juridisk navn:  Tootsie ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75031250
Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 980269299
Aksjekapital: 61.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/1998
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Vassnes Regnskap V/Mette Buschmann
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-168.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -103.000 0 -13.000 -20.000 0
Egenkapital: -42.000 61.000 61.000 61.000 81.000
Regnskap for  Tootsie ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -103.000 0 -1.000 0 0
Driftsresultat -103.000 0 -1.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -12.000 -20.000 0
Finans 0 0 -12.000 -20.000 0
Resultat før skatt -103.000 0 -13.000 -20.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 0 -13.000 -20.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 683.000 683.000 683.000 683.000 683.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 683.000 683.000 683.000 683.000 683.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 0 0 0 0
Sum egenkapital -42.000 61.000 61.000 61.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 622.000 622.000 136.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 655.000 0 0 486.000 407.000
Sum gjeld og egenkapital 683.000 683.000 683.000 683.000 683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 0 -1.000 0 0
Driftskostnader -103.000 0 -1.000 0 0
Driftsresultat -103.000 0 -1.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -12.000 -20.000 0
Finans 0 0 -12.000 -20.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 0 -13.000 -20.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 683.000 683.000 683.000 683.000 683.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 683.000 683.000 683.000 683.000 683.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 683.000 683.000 683.000 683.000 683.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 0 0 0 0
Sum egenkapital -42.000 61.000 61.000 61.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 622.000 622.000 136.000 195.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 655.000 0 0 486.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 655.000 0 0 486.000 407.000
Sum gjeld og egenkapital 683.000 683.000 683.000 683.000 683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -655.000 0 0 -486.000 -407.000
Likviditetsgrad 1 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -6.1 8.9 8.9 8.9 11.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 0.0
Gjeldsgrad -17.3 10.2 10.2 10.2 7.4
Total kapitalrentabilitet -15.1 0 -0.1 0.0 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex