Toppe Blomster Arken As
Juridisk navn:  Toppe Blomster Arken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55180300
Åsane Senter 45 Åsane Senter 45 Fax:
5116 Ulset 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918752986
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
83.28%
Resultat  
  
24.69%
Egenkapital  
  
-89.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.880.000 2.117.000
Resultat: -485.000 -644.000
Egenkapital: -1.029.000 -544.000
Regnskap for  Toppe Blomster Arken As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.880.000 2.117.000
Driftskostnader -4.350.000 -2.758.000
Driftsresultat -470.000 -641.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -15.000 -3.000
Finans -15.000 -3.000
Resultat før skatt -485.000 -644.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -485.000 -644.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 267.000 345.000
Sum omløpsmidler 375.000 446.000
Sum eiendeler 642.000 791.000
Sum opptjent egenkapital -1.129.000 -644.000
Sum egenkapital -1.029.000 -544.000
Sum langsiktig gjeld -22.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.693.000 1.335.000
Sum gjeld og egenkapital 642.000 791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.827.000 2.090.000
Andre inntekter 54.000 27.000
Driftsinntekter 3.880.000 2.117.000
Varekostnad -1.930.000 -1.153.000
Lønninger -1.299.000 -907.000
Avskrivning -78.000 -37.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.043.000 -661.000
Driftskostnader -4.350.000 -2.758.000
Driftsresultat -470.000 -641.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -15.000 -3.000
Finans -15.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -485.000 -644.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 262.000 340.000
Sum varige driftsmidler 262.000 340.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 267.000 345.000
Varebeholdning 77.000 103.000
Kundefordringer 92.000 46.000
Andre fordringer 73.000 206.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 127.000 91.000
Sum omløpsmidler 375.000 446.000
Sum eiendeler 642.000 791.000
Sum opptjent egenkapital -1.129.000 -644.000
Sum egenkapital -1.029.000 -544.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 422.000 300.000
Sum langsiktig gjeld -22.000 0
Leverandørgjeld 798.000 689.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 198.000 86.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 274.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 1.693.000 1.335.000
Sum gjeld og egenkapital 642.000 791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.318.000 -889.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3
Soliditet -160.3 -68.8
Resultatgrad -12.1 -30.3
Rentedekningsgrad -31.3 -213.7
Gjeldsgrad -1.6 -2.5
Total kapitalrentabilitet -73.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex