Toppe Blomster Oasen As
Juridisk navn:  Toppe Blomster Oasen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55161688
Oasen Senter Folke Bernadottes Vei 52 Oasen Senter Folke Bernadottes Vei 52 Fax:
5147 Fyllingsdalen 5147 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 997789083
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 12/29/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørgvin Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.89%
Resultat  
  
-52.36%
Egenkapital  
  
-51.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.030.000 4.726.000 4.135.000 3.987.000 4.027.000
Resultat: -870.000 -571.000 -563.000 -528.000 -144.000
Egenkapital: -2.542.000 -1.673.000 -1.101.000 -538.000 -10.000
Regnskap for  Toppe Blomster Oasen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.030.000 4.726.000 4.135.000 3.987.000 4.027.000
Driftskostnader -3.889.000 -5.288.000 -4.676.000 -4.489.000 -4.157.000
Driftsresultat -858.000 -561.000 -541.000 -502.000 -130.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -12.000 -11.000 -22.000 -25.000 -17.000
Finans -12.000 -11.000 -22.000 -25.000 -14.000
Resultat før skatt -870.000 -571.000 -563.000 -528.000 -144.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -870.000 -571.000 -563.000 -528.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 40.000 50.000 219.000 394.000
Sum omløpsmidler 39.000 302.000 504.000 639.000 854.000
Sum eiendeler 40.000 342.000 554.000 858.000 1.248.000
Sum opptjent egenkapital -2.642.000 -1.773.000 -1.201.000 -638.000 -110.000
Sum egenkapital -2.542.000 -1.673.000 -1.101.000 -538.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.581.000 2.015.000 1.654.000 1.397.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 342.000 553.000 859.000 1.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.025.000 4.726.000 4.129.000 3.974.000 4.026.000
Andre inntekter 5.000 0 7.000 13.000 1.000
Driftsinntekter 3.030.000 4.726.000 4.135.000 3.987.000 4.027.000
Varekostnad -1.753.000 -2.537.000 -2.048.000 -2.116.000 -1.871.000
Lønninger -1.134.000 -1.608.000 -1.377.000 -1.176.000 -1.097.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -170.000 -174.000 -182.000
Nedskrivning -7.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -985.000 -1.133.000 -1.081.000 -1.023.000 -1.007.000
Driftskostnader -3.889.000 -5.288.000 -4.676.000 -4.489.000 -4.157.000
Driftsresultat -858.000 -561.000 -541.000 -502.000 -130.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -12.000 -11.000 -22.000 -25.000 -17.000
Finans -12.000 -11.000 -22.000 -25.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -870.000 -571.000 -563.000 -528.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 160.000 320.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 160.000 320.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 40.000 49.000 59.000 73.000
Sum varige driftsmidler 0 40.000 49.000 59.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.000 40.000 50.000 219.000 394.000
Varebeholdning 0 136.000 120.000 61.000 61.000
Kundefordringer 3.000 52.000 76.000 48.000 34.000
Andre fordringer 2.000 1.000 37.000 469.000 593.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 113.000 270.000 61.000 166.000
Sum omløpsmidler 39.000 302.000 504.000 639.000 854.000
Sum eiendeler 40.000 342.000 554.000 858.000 1.248.000
Sum opptjent egenkapital -2.642.000 -1.773.000 -1.201.000 -638.000 -110.000
Sum egenkapital -2.542.000 -1.673.000 -1.101.000 -538.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 48.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 207.000 506.000 303.000 439.000 504.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 217.000 280.000 200.000 231.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.280.000 1.244.000 1.072.000 757.000 522.000
Sum kortsiktig gjeld 2.581.000 2.015.000 1.654.000 1.397.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 342.000 553.000 859.000 1.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.542.000 -1.713.000 -1.150.000 -758.000 -404.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.3 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.2 0.5 0.7
Soliditet -6517.9 -489.2 -199.1 -62.6 -0.8
Resultatgrad -28.3 -11.9 -13.1 -12.6 -3.2
Rentedekningsgrad -71.5 -24.6 -20.1 -7.5
Gjeldsgrad - -1.2 -1.5 -2.6 -125.8
Total kapitalrentabilitet - -97.8 -58.4 -10.2
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex